Start

Enligt årsmötesbeslut den 16 november 2021 kommer föreningen helt att avvecklas senast den 16 mars 2022.

Se mer under fliken Rapporter!

Läs mer om bildandet av föreningen härVill du veta mer? Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Jan-Ola Nyström, tel 070-247 78 94
Vice ordförande: Erik Uhrbom, tel 023-269 69.
Sekreterare: Christer Nyström, tel 023-107 35, 070-6060312
Kassör: Stig Back, tel 070-525 30 85

Maila oss på  info@kulturochmiljoifalun.se

Sedan 1 december 2020 finns vi på Facebook med gruppen VÅRT FALUN.
Där kan du tills vidare bli medlem om du vill skriva meddelanden eller debattinlägg eller publicera gamla och nya falubilder.

Känn dig varmt välkommen!

webbredaktör. Henrik Permalm  tel 070-282 12 35
e-post: admin@kulturochmiljoifalun.se