Start

I mars i år är det 50 år sedan föreningen bildades. Ett Jubileum som vi tänkt fira på olika sätt. Se även under fliken Rapporter!

Föreningen (som bildades 1971 har idag c:a 400 medlemmar) vill slå vakt om stadens kulturminnen, huvudsakligen belägna inom den gamla stadsgränsen, samt arbeta för en vacker stadsmiljö.

Vi vill:

  • Sprida kunskap om staden och dess kulturminnen.
  • Få kunskap om utveckling och förändringar genom samarbete
    med andra föreningar och organisationer.
  • Uppmärksamma aktuella händelser med anknytning till staden.
  • Informera våra medlemmar genom minst två utskick under året.

Under året brukar vi ha sex – sju programpunkter under våren och lika många under hösten.  Det kan vara studiebesök, utflykter, föredrag, filmvisningar mm. Kurser genomförs också med innehåll kring världsarvsstaden Falun, ofta i samarbete med våra museer.
I december ger vi ut en mycket uppskattad tidskrift kallad ”Medlemskontakt” där vi berättar om vad som har utspelat sig under året i vår vackra stad.

Medlemsavgiften är fr o m år 2019-03-13,  150 kr per år för enskild medlem och 200 kr för en familj.

Vill du bli medlem?..
…kan du enkelt sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 416-7979.  Glöm inte att meddela namn och adress!

Läs mer om bildandet av föreningen här



Vill du veta mer? Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Jan-Ola Nyström, tel 070-247 78 94
Vice ordförande: Erik Uhrbom, tel 023-269 69.
Sekreterare: Christer Nyström, tel 023-107 35, 070-6060312
Kassör: Stig Back, tel 070-525 30 85

Vi är glada för synpunkter och förslag!
Maila oss på  info@kulturochmiljoifalun.se

Sedan 1 december 2020 finns vi på Facebook med gruppen VÅRT FALUN.
Där kan du bli medlem om du vill skriva meddelanden eller debattinlägg eller publicera gamla och nya falubilder.

Känn dig varmt välkommen!

webbredaktör. Henrik Permalm  tel 070-282 12 35
e-post: admin@kulturochmiljoifalun.se