Start

Föreningen (som bildades 1971 har idag c:a 400 medlemmar) vill slå vakt om stadens kulturminnen, huvudsakligen belägna inom den gamla stadsgränsen, samt arbeta för en vacker stadsmiljö.

Vi vill:

  • Sprida kunskap om staden och dess kulturminnen.
  • Få kunskap om utveckling och förändringar genom samarbete
    med andra föreningar och organisationer.
  • Uppmärksamma aktuella händelser med anknytning till staden.
  • Informera våra medlemmar genom minst två utskick under året.

Under året brukar vi ha sex – sju programpunkter under våren och lika många under hösten.  Det kan vara studiebesök, utflykter, föredrag, filmvisningar mm. Kurser genomförs också med innehåll kring världsarvsstaden Falun, ofta i samarbete med våra museer.
I december ger vi ut en mycket uppskattad tidskrift kallad ”Medlemskontakt” där vi berättar om vad som har utspelat sig under året i vår vackra stad.

Medlemsavgiften är fr o m år 2019-03-13,  150 kr per år för enskild medlem och 200 kr för en familj.

Vill du bli medlem?..
…kan du enkelt sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 416-7979.  Glöm inte att meddela namn och adress!

Läs mer om bildandet av föreningen härVill du veta mer? Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande: Jan-Ola Nyström, tel 070-247 78 94
Vice ordförande: Erik Uhrbom, tel 023-269 69.
Sekreterare: Christer Nyström, tel 023-107 35, 070-6060312
Kassör: Stig Back, tel 070-525 30 85

Vi är glada för synpunkter och förslag!
Maila oss på  info@kulturochmiljoifalun.se

Känn dig varmt välkommen!

webbredaktör. Henrik Permalm  tel 070-282 12 35
e-post: admin@kulturochmiljoifalun.se