Efterlysning av amatörmusiker i Falun verksamma cirka 1915 – 1920 i Främby Musiken

Kulturefterlysning av amatörmusiker i Falun som varit verksamma i Falun och spelat i en Oktett som möjligtvis kallades Främby  Musiken eller Främby Musikkår.

En oktett består av följande instrument:

1 flöjt ,2 klarinetter ,1  Ess cornett  , 1 trumpet, 2 tenorbasuner ,1 althorn , Tuba ,Trummor.

Namnen jag har finns på de handskrivna noter som oktetten spelade.

Följande namn är jag intresserad av att få veta mer om och vilket instrument  de spelade.

F.Eriksson  , E.J. Brandström , Ivar Andersson  , E.H  Westblom (här är jag osäker på efternamnet)  John Bärj.  Alla dessa har skrivit noter i oktettböckerna 1917 ,1918.1919.

Intressant för mig är om det finns släktingar som har information eller någon bild på  någon av dessa medlemmar  eller till och med har kvar något instrument  som medlemmarna spelade på.

Roland Lindberg

Glamsarvet 30

79194 Falun

070-5194933

Nisserska teatern

Ca20 medlemmar blev vänligt mottagna av Pia Jogér, ordförande i Teaterföreningen. Sedan slussades vi in i själva teaterlokalen där vi bänkade oss.

Pia hälsade välkommen och berättade att nu skulle vi få delta i en repetition av en ny föreställning som beräknas ha premiär i början av februari 2019. Pjäsen heter ”Hemmet” och utspelar sig på någon form av ålderdomshem för ca 50 år sedan.

De åtta skådespelarna presenterade sig och därefter började akt ett som pågick i en knapp timme. Det visade sig vara en rörande historia om hur det är att vara gammal på en institution. I akten ingick även en psalmliknande sång som ensemblen framförde unisont.

Efter aktens slut bjöd Pia in till kaffe, smörgås och mingel i lokalerna. Ingrid Lennertsson passade samtidigt på att kort presentera Sjukhushistoriska Museet som har sina utställningslokaler på samma våningsplan som teatern.

Vi tackade för skådespeleri och information med rungande applåder och vandrade iväg mot kaffedoften och besök på museet.

Jazzkonsert

Iden kyliga kvällen var det skönt att komma in i den varma konsertlokalen i Näringslivets Hus på Ölandsgatan. Här hade ca 100 personer, gamla som unga, samlats för att lyssna på soul- och jazzmusik framförd av två av Kulturskolans unga ensembler. Som ett led i Föreningen Kultur och Miljös ungdomssatsning sponsrar vid dessa årliga konserter tillsammans med Ung Jazz i Falun. Stämningen var hög i lokalen när den första gruppen, ”Johans jazzensemble”, äntrade scenen. Gruppen bestod av sex ungdomar som sjöng och trakterade allehanda instrument. Totalt sex låtar framfördes, allt ifrån riviga jazzlåtar till mera kända och lugnare låtar, såsom The way you look tonight (Fridas sång var fantastisk) och Summertime. När applådåskorna lagt sig meddelade Roland Lindberg, kvällens konferencier, att det var dags för paus. Gott kaffe med tilltugg och trivsamt mingel följde. Därefter trädde grupp nummer två upp på scenen. Denna ensemble kallade sig ”Soul of Mine” och bestod av 9 ungdomar. Här blev det riviga tongångar i Signed, sealed, delivered redan från början. Den följdes av ytterligare fem svängiga låtar och publikens jubel. Här följer en stilstudie översänd av Roland Lindberg

Musikhistorisk efterlysning

Mitt namn är Roland Lindberg. Jag har under hela mitt liv spelat i musikkår i Falun.

Mitt yrke har varit Militärmusiker vid Dalregementet i Falun . Där började jag som Musikelev 1959. Min bana att spela började i Folkskolans Gossorkester 1954. När vi gossar vuxit till oss fick vi börja att spela i ABF;s musikkår, under ledning av Musikfanjunkare Sven Söderlund. Mitt intresse för musikhistorik började tidigt och då särskilt vad som spelats i Falu Stad.

Jag har nu en fråga och vädjan; har någon av Er som läser detta några noter, instrument, uniformsdelar liggande någonstans är jag intresserad av att få se dessa och taga bilder på detta. Har Ni gamla kort på Falu Messingssextett från 1900 -1920 är jag mycket intresserad av att få se dessa, eller om någon har upplysningar om Främby Musikkår som också var verksam runt 1910-1930. Gamla pianonoter som ligger kanske på någon vind, är jag också intresserad av att få rädda till eftervärlden. Kort över huvud taget är intressanta, har Ni kort på Kunglig Dalregementets Musikkår är dessa värdefulla att se. Jag scannar av dessa, så att Ni får tillbaka originalen. Här följer några exempel:

Jag har telefonnummer 070 -5194933 . Adress Roland Lindberg Glamsarvet 30 791 94 Falun.

Du kan också svara till webbredaktören

”Ärter, Punsch och kvällskonsert”. Musikafton i Dalasalen

Sedan början av 1980-talet har Kunglig Dalregementets Kamratförening årligen inbjudit till musikaftnar. Lokalen var inledningsvis Exercishuset som följdes av Övings- och vårdhallen, matsalen och restaurang Kullen. Efter renoveringen av gamla matsalen har denna lokal (Dalasalen) använts.

För kvällens konsert svarade än en gång Hemvärnets musikkår Borlänge under ledning av Tomas Hellström. Drygt hundra besökare kunde efter att ha inmundigat ärtsoppa avnjuta ett väl blandat musikprogram. Marscherna ”In die weite Welt”, ”General Toll” som inleds med Dalregementets igenkänningssignal , filmmusiken till den nya filmen ”Around the world in 80 days”, ”Nessun dorma” ur operan Turandot avPuccini” för att nämna några stycken. Konserten avslutades med Dalregementets marsch ”Stenbocksmarschen och Dirigenten avtackades med blommor.

Musikaftonen arrangerades av Dalregementets Kamratförening och Föreningen Kultur och Miljö i Falun.

Ny stadsarkitekt i Falun

Stadsarkitekten talar

Falun har fått en ny stadsarkitekt. Pål Anders Stensson tillträdde sin tjänst vid årsskiftet 2018. Nu fick han tillfälle att berätta om sina tidigare meriter och sina nuvarande arbetsuppgifter. Han har verkat på många olika orter i Sverige, till exempel Avesta, Fagersta, Norberg, Karlskoga och Åre. Dessutom har han jobbat utomlands. Han har byggt moskéer i Bosnien, han har varit planchef i Libyen. Där byggdes hönshus i lera och korrugerad plåt. Han har byggt skolor och sjukhus i Georgien. Han har arbetat med världsarvsstäder inom Unesco. Sannerligen en gedigen meritlista!

I Falun har stadsarkitekten ett övergripande ansvar för stadsplaner, bygglov, detaljplaner, översiktsplaner, broar, byggnader, parker med mera. Världsarvet kräver speciella hänsynstaganden. För att öka dess attraktionskraft har man föreslagit en utsiktsplattform vid Stora Stöten, att gruvbäcken skall återställas, att kullersten i stället för asfalt skall läggas på vissa gator, att centralpalatsets fasad skall återställas till Ferdinand Bobergs ursprungliga utformning. Det är för närvarande inte aktuellt att genomföra något av dessa förslag, bland annat av kostnadsskäl. Hänsyn måste också tas till personer med rörelsehinder.

Så kom vi in på aktuella projekt. Det råder som bekant högkonjunktur samtidigt som det är brist på bostäder. Då finns risk att man bygger snabbt och billigt och gör avkall på kvalité. Sådana lösningar blir ofta dåliga. Tidigare ”miljonprogram” är ett varnande exempel.

Rödbrotomten

Nu är det på modet att förtäta städerna. Det blir billigare att bygga högt och stort så att fler får dela på kostnader för infrastruktur, eventuell marksanering med mera. Rödbro-tomten engagerar. Kommunen har presenterat en bild på en tänkt utformning som chockar Faluborna. Pål Anders kunde lugna oss med att bilden endast visar vilket utrymme som är tillgängligt för byggnation (längd x höjd x bredd) och att byggnationen förmodligen kommer att få en  annan utformning. Allmänheten har möjlighet att påverka. Ett exempel är Stora Coop vid gruvan. Byggnaden presenterades som en köplada men blev bra till sist efter alla remissrundor och synpunkter. Om man planerar att bygga bör man ta kontakt med kommunarkitekten i ett tidigt skede för att förvissa sig om att den utformning man har tänkt sig kan godkännas. Rådgivningen är kostnadsfri,även för privatpersoner.

Jan Ola tackar Pål Anders

Slutligen diskuterade vi några aktuella frågor. Falun behöver ett nytt konserthus. Varför inte lägga det på pålar i Tisken? Pål Anders kunde inget lova annat än att ta förslaget till sig. Många hänsyn måste tas när man planerar byggnationer i en stad. Buller, solljus, infrastruktur, social miljö med mera. Om man följer tumregeln att byggnaderna skall ha skönhet, hållbarhet och funktionalitet landar man rätt på lång sikt.

Vi tackade stadsarkitekten med en varm applåd!

 

Besök i Rådhuset 8 oktober

Per Grundström vid det vackra golvuret

Intresset för vårt gamla Rådhus och kommunens verksamhet visade sig vara stort bland medlemmarna. På eftermiddagen samlades nämligen drygt 36 personer i den vackra Rådhussalen för att lyssna till kommunens kommunikationschef Emilie von Bothmer och arkitekten Per Grundström från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Emilie inledde med att presentera sig själv och sin roll i den kommunala hierarkin och berättade sedan om de olika metoder och vägar som hon och alla hennes medarbetare använder för att nå ut till medborgarna med korrekt och saklig information. Den viktigaste informationskällan är kommunens hemsida www.falun.se Hon betonade vikten av att hålla den relevant och ständigt aktuell. Här kan du som medborgare hitta eller söka allt som rör kommunens verksamhet. Allt från politikernas beslut i alla olika nämnder, styrelser och fullmäktige till dagis- och tomtkö, planarbete, byggverksamhet, jämställhetsarbete etc etc. Totalt motsvarar hemsidan ca 8000 sidor med information som ständigt förändras och förbättras.

I rådssalen

Ytterligare information sprids via kommuntidningen Vårt Falun som ges ut 4 ggr/år samt via de vanligaste sociala medierna. För nyinflyttade Falubor finns återkommande informationsträffar och bussrundturer. Har man frågor vänder man sig till kommunens kontaktcenter KKC för att få råd eller svar.

Hjälp med politiska utspel av olika slag i massmedia ingår inte i tjänstemannauppdraget, det sköter våra folkvalda politiker helt på egen hand betonade Emilie avslutningsvis.

Den välkände samhällsplaneraren Per Grundström tog, efter frågestund, över och berättade detaljerat om Rådhuset i Falun. Huset har en lång och spännande historia av påbyggnader, ombyggnad och inte minst verksamhetsinnehåll.

Efter stadsprivilegiebrevet 1641 betraktades Falun som en stad, för övrigt den näst största i Sverige. Redan år 1643 började borgerskapet att uppföra ett kronomagasin vid det nya Stora Torget. Huset stod nästan färdigt 1647 men då ändrades planerna och huset byggdes 1649 om till rådhus. Byggnaden i en våning ovanpå den höga sockeln stod klar 1653. På 1670-talet tillfogades en andra våning. I huset inrymdes bl a rådstugu och rättslokal, stadskällare, apotek och ränteri samt under en period även posten. Borgmästaren bodde i huset och här hölls allmän rådstuga då borgarna i staden samlades för att besluta i olika frågor. Rådhuset skadades svårt vid stadsbränderna 1761men återuppbyggdes omgående. I byggnaden har även funnits polis, brandkår och telegraf.

Under åren 1782 – 84 byggdes spruthus och auktionskammare på tomten bakom huset. Rådhuset fick sin nuvarande karaktär i och med återuppbyggandet på 1760- talet. En modernisering skedde på 1960- talet och huset har alltsedan dess inrymt lokaler för stadens ledande politiker och tjänstemän. I början av 2000-talet genomgick Rådhuset ännu en renovering och handikappanpassades. Byggnaden är klassad som byggnadsminne (1985) och betraktas som stadens äldsta stenhus med undantag av kyrkorna.

Efter denna byggnadsinformation vidtog en rundvandring på våningsplanet. Under promenaden berättade Per om de olika konstverk som pryder väggarna i korridorer och arbetsrum. Mycket intressanta är de målade dörröverstycken som finns på flera platser. Dessa är sannolikt utförda av den kände målaren Johan Nils Asplind. Väggarna i stora konferensrummet pryds av verk av både C Larsson och A Zorn men mest av gamla KS- och KF- ordföranden som förevigats i olja.

Som avslutning höll vår programansvarige Erik Uhrbom ett kort och kärnfullt tacktal till Emilie och Per och därefter bröt applåderna ut.

Studiebesök hos Falun Bowling & Krog 26 september 2018

Inför vårt besök i ”Nöjespalatset” i vintras (14 februari) var anmälningstrycket så stort att vi fick tacka nej till många intresserade. Därför har ett reprisbesök inlagts i Höstens program.

Av ca 20 anmälda medlemmar hade 17 samlats i regnet på Hälsingtorget för en kort promenad till palatset. I entrén stod vår guide Robin Fhinn och hälsande välkommen.

Information och visning påbörjades i den stora bowlinghallen på entréplanet och fortsatte sedan till övre planets restaurang, bar samt den mindre samlingslokalen ”Kupan”. Efter en kort promenad befann vi oss därefter i den stora dans- och konferenslokalen som är själva hjärtat av palatset. Ena långsidan i lokalen inrymmer utskänkningslokal för mat, kaffe och svagare eller starka alkoholdrycker. Den motsatta långsidan innehåller en upphöjt VIP- lokal med separat bar, speciellt populär att boka vid scenframträdanden enligt Robin.

Visningen avslutades med frågestund, ordförandens tacktal, varma applåder samt kaffe för de som önskade.

Mer fakta kring Falun Bowling & Krogs verksamhet och byggnad finns att läsa i artikel i Medlemskontakt 2017 samt under föregående besöks Återblick på hemsidan.

C Nyström

Stabergs Bergsmansgård 5 sept 2018

 

Lotta berättar om gårdens historia

Lotta Örtendahl tog emot och berättade om Kulturreservatet Stabergs Bergsmansgård, en genuin bergsmansgård som ligger mitt i ett industrilandskap omgiven av slaggvarpar, lämningar av kopparhyttor intill Knivaån och Runn.

Nedersta stocken lär vara från 1500-talet

Gården har anor från 1500-talet. Den ägdes av släkten Nauclér från 1671. Då inleddes en blomstringsperiod som varade till 1820-talet. Mangårdsbyggnaden fick nuvarande utformning och den berömda trädgården anlades. I salen fanns gyllenlädertapeter.

Bordet är dukat i salen.

De togs ner under 1920-talet för att monterades upp i Stjärnsund. Under slutet av 1800-talet började anläggningarna förfalla.  År 1840 anlades en ny herrgårdsbyggnad, Nya Staberg. Den gamla övergavs och ägs nu av Vika-Hosjö Hembygdsförening. Efter övertagandet  på 1950-talet genomfördes en grundlig renovering och gården kunde därefter  hyras ut som bostad. Den sista hyresgästen lämnade nyligen.

Utsikt över trädgården. I bakgrunden Nya Staberg

År 2017 inleddes en omfattande renovering som bekostades av  Hembygdsföreningen, Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Kostnad c:a 3 miljoner kronor. Gården är nu återställd invändigt i ursprungligt skick enligt gamla ritningar och kommer i framtiden att vara öppen för visningar under sommaren och kan hyras ut till fester och konferenser. Myndighetskrav på handikappanpassning, ventilation, VVS, elsäkerhet, brandskydd m.m  har genomförts av skickliga hantverkare utan att ge några avtryck i den känsliga barockmiljön. Nu saknas bara möbler och andra inventarier. De kommer att anskaffas efter hand.

Nya Staberg stod klart 1848. Från början var det en herrgård. Den har senare fungerat som pensionat, hem för trötta husmödrar och epileptikerhem. Under 1970-talet såldes den och är nu privatbostad. Större delen av barockträdgården, som var tämligen förfallen, ingick i köpet. En restaurering påbörjades 1998 enligt en gammal karta från 1758. Ett omfattande arbete som  slutfördes med invigning i september 1999.
Titta gärna på detta bildspel

Interiörbild. Nu återstår att skaffa tidstrogna möbler

Under barocken hade trädgårdar inte bara en estetisk funktion. De användes huvudsakligen för odling av livsmedel och kryddor och denna funktion lever kvar i Staberg. Där finns klonarkiv för gamla trädgårdsväxter från Dalarna till exempel äppelträd och kålrötter.  En genbank för gamla växter bl.a. rosor kommer att upprättas. Allmänhetens intresse är stort och kunskaperna ibland förbluffande.
En dam som fick provsmaka olika lokala kålrötter, bland annat en från Bjursås utbrast: ”Män än’t dän frå Bjusch?” Och hon hade helt rätt!

De goda smörgåsarna försvann nästan innan de blivit fotograferade

Hela anläggningen ingår numera i Världsarvet Falu Gruva och är nu ett kulturreservat.

Under genomgången kunde vi avnjuta läckra smörgåsar som beställts från intilliggande restaurang.

Vi tackade Lotta med en varm applåd och lovade att återkomma många gånger till denna lilla pärla i Världsarvet Falu Gruva!