Efterlysning av amatörmusiker i Falun verksamma cirka 1915 – 1920 i Främby Musiken

Kulturefterlysning av amatörmusiker i Falun som varit verksamma i Falun och spelat i en Oktett som möjligtvis kallades Främby  Musiken eller Främby Musikkår.

En oktett består av följande instrument:

1 flöjt ,2 klarinetter ,1  Ess cornett  , 1 trumpet, 2 tenorbasuner ,1 althorn , Tuba ,Trummor.

Namnen jag har finns på de handskrivna noter som oktetten spelade.

Följande namn är jag intresserad av att få veta mer om och vilket instrument  de spelade.

F.Eriksson  , E.J. Brandström , Ivar Andersson  , E.H  Westblom (här är jag osäker på efternamnet)  John Bärj.  Alla dessa har skrivit noter i oktettböckerna 1917 ,1918.1919.

Intressant för mig är om det finns släktingar som har information eller någon bild på  någon av dessa medlemmar  eller till och med har kvar något instrument  som medlemmarna spelade på.

Roland Lindberg

Glamsarvet 30

79194 Falun

070-5194933

Musikhistorisk efterlysning

Mitt namn är Roland Lindberg. Jag har under hela mitt liv spelat i musikkår i Falun.

Mitt yrke har varit Militärmusiker vid Dalregementet i Falun . Där började jag som Musikelev 1959. Min bana att spela började i Folkskolans Gossorkester 1954. När vi gossar vuxit till oss fick vi börja att spela i ABF;s musikkår, under ledning av Musikfanjunkare Sven Söderlund. Mitt intresse för musikhistorik började tidigt och då särskilt vad som spelats i Falu Stad.

Jag har nu en fråga och vädjan; har någon av Er som läser detta några noter, instrument, uniformsdelar liggande någonstans är jag intresserad av att få se dessa och taga bilder på detta. Har Ni gamla kort på Falu Messingssextett från 1900 -1920 är jag mycket intresserad av att få se dessa, eller om någon har upplysningar om Främby Musikkår som också var verksam runt 1910-1930. Gamla pianonoter som ligger kanske på någon vind, är jag också intresserad av att få rädda till eftervärlden. Kort över huvud taget är intressanta, har Ni kort på Kunglig Dalregementets Musikkår är dessa värdefulla att se. Jag scannar av dessa, så att Ni får tillbaka originalen. Här följer några exempel:

Jag har telefonnummer 070 -5194933 . Adress Roland Lindberg Glamsarvet 30 791 94 Falun.

Du kan också svara till webbredaktören