Årsmötet den 17 mars

Vi bänkar oss inför årsmötet
Vi bänkar oss inför årsmötet

Drygt 40 medlemmar hade anmält sitt intresse för årsmötet och när samtliga intagit sina platser i Officersmässan, Dalregementet, hälsade Jan-Ola Nyström alla hjärtligt välkomna. Därefter löpte mötet på enligt utsänd föredragningslista.  Förändringar i styrelsens sammansättning gjordes inte, vilket på nytt visar medlemmarnas förtroende för det arbete som bedrivs i styrelsen.

Revisorer blev                Henrik Permalm och Nils Brasch
Revisorssuppleanter:   Mats Hiertner och Ola Malm
Valberedning:                Staffan Nilsson och Ny Per Gilén

Jan-Ola tackar för skönsång och ackompanjemang av Musikkonservatoriet
Jan-Ola tackar för skönsång och ackompanjemang av Musikkonservatoriet

Christer Nyström redovisade svaren på den medlemsenkät som sänts ut  till medlemmarna  Det antal svar vi fått in infriade inte våra förväntningar. Hela redovisningen kommer dock att publiceras på vår hemsida under fliken ”rapporter”

Under övriga frågor
1)   Örjan Hamrin informerade om att det nu är 40 år sedan byggnadsvårdsåret på Elsborg i Falun  startade.  Av den anledningen kommer Dalarnas museum den 10

Smörgåsbordet är dukat
Smörgåsbordet är dukat

maj kl 15.00 belysa vad som hänt efter det och varför Falun valdes som pilotprojekt.

2)  En av våra medlemmar Lennart Franzén har till Falu kommun lämnat in en skrivelse  med synpunkter gällande kvarteret Rödbro för att utformning och volym inte ska skämma stadsbilden utan hänsyn ska tas till den befintliga miljön.

 

Paret Rune vann tävlingen från "Medlemskontakt"
Paret Rune vann tävlingen från ”Medlemskontakt”

Efter mötet fick vi njuta av underhållning bestående av skönsång av Ylva Ek och Kari Koskinen ackompanjerade av Ingela Ekström. Alla från Musikkonservatoriet. Vi fick bl a höra Kari Koskinen framföra en del sånger av Helena Munktell född på Grycksbo herrgård. Kari berättade också lite om Helena som började sin karriär med studier och sång och piano.  Först i Wien, Italien och Schweiz.  I Paris uppträdde hon som sångerska och pianist.  Men senare i livet tog komponerandet överhand och detta fick vi njuta av i afton.
Ylva gjorde ett vackert framträdande med sången ”Ich bin die Cristel von der Post ur Fågelhandlaren.

En utökad konsert över Helena Munktell kommer att framföras i Grycksbo kyrka söndagen den 29 mars kl 16.00.  Dit var vi varmt välkomna

Efter denna andliga spis gick över till det lekamliga,  Det vankades generös räksmörgås med dryck samt kaffe och kaka. Det sedvanliga lotteriet genomfördes och vinnarna i tävlingen från Medlemskontakt fick sina välförtjänta priser.

Stort tack till alla som gjorde årsmötet till en trevlig kväll

PS

Protokollet finns här  ===>Protokoll 2015