Medlemsenkäten våren 2015

Föreningen har genomfört en enkätundersökning bland medlemmarna. Bortfallet var tämligen stort. Klicka här och läs om resultaten och slutsatser