Faluns nya dricksvatten från Lennheden 15 april 2015

Reimer Pettersson i berättartagen
Reimer Pettersson i berättartagen

Vi är bortskämda med  att det skall finnas gott och drickbart vatten direkt ur kranarna. Så har det inte alltid varit. Reimer Pettersson från Falu Energi och Vatten berättade om stadens vattenförsörjning från 1600-talet fram till våra dagar. Först 1685 infördes en ordnad vattenförsörjning i Falun. Man tog vatten från Östanforsån till cisterner vid Stora torget och Hälsningtorget. År 1776 startade den kände kemisten Johan Gottleib Gahn Sveriges första mineralvattenfabrik Surbrunn.  År 1850 installerades pumphus längs Faluån för avhämtning av hushållsvatten. (Ej dricksvatten) Ett av dem finns kvar än idag. Det innehåller en pumpstock som fungerade på samma sätt som pumparna i gruvan.

 

Vi hade hyrt in oss i Kvarnportens aula (f.d.Domänverket och nu börjar vi bänka oss
Vi hade hyrt in oss i Kvarnportens aula (f.d.Domänverket och nu börjar vi bänka oss

 

År 1898 installerades, efter 32 års diskussioner, det första pumpverket och en vattenledning för staden. Vattnet togs från två sänkbrunnar i Faluåsen. Tre kilometer vatten- och avloppsledningar grävdes ned. Vattnet pumpades med ångkraft till en högreservoar på

Pumphuset på Lustigknopp före och efter "gör om mig"
Pumphuset på Lustigknopp före och efter ”gör om mig”

Lustigknopp. Den finns kvar än idag. Allt var klart redan 1899 och fungerade till belåtenhet. Man kände till  vattentäkten vid Amsberg/Lennheden och genomförde provborrningar där, men tyckte att avståndet var avskräckande.

Anläggningen på Lustigknopp elektrifierades 1910 och renoverades 1932. Man fann så småningom att vattentillgången inte räckte för ett ökande behov, trots att det förstärktes med konstgjord infiltration. Därför beslutade man år 1949 att använda Rogsjön som en ny

Vid Lustigknopps pumphus kan man sitta och njuta av denna utsikt
Vid Lustigknopps pumphus kan man sitta och njuta av denna utsikt

ytvattentäkt. 1954 kunde den tas i drift och den används fortfarande. År 2008 togs beslut att Falun skulle anslutas till Lennheden i Borlänge. Man bildade ett gemensamt ”pärmbolag” LVAB som ägs till lika delar av Falun och Borlänge. För att få betryggande reservkapacitet har man byggt ännu ett vattenverk i Borlänge. Ett finns i Tjärna och ett i Lennheden. Man har också grävt ned två rör mellan städerna av säkerhetsskäl. Vattnet är idag framme vid fördelningsstationen i Pilbo och kommer att kopplas in på Falunätet inom snar framtid. I samband med det omfattande grävningsprojektet passade man också på att koppla samman städernas fjärrvärmenät.

Vi fick ju också höra om dricksvattnets historia här i Falun. Denna bild från 1932
Vi fick ju också höra om dricksvattnets historia här i Falun. Denna bild från 1932

År 2010, när vattenprojektet hade kommit en bit på väg, utsågs Faluvattnet till Sveriges godaste dricksvatten! Kritik mot det dyra projektet lät inte vänta på sig. Den tystnade dock ganska snabbt när hela Östersund drabbades av magsjuka.  Ytvattentäkten i Storsjön hade drabbats av föroreningar.

Nog känns det bättre med sandfiltrerat grundvatten utan några kemikalietillsatser. Vi kommer alltså snart att få njuta av härligt

Det gemensamma vattnet mellan Falun och Borlänge är ett stort steg i städernas sammanväxt
Det gemensamma vattnet mellan Falun och Borlänge är ett stort steg i städernas sammanväxt

Lennhedenvatten för 4 öre per liter. Betänk att en flaska vatten som rymmer en halv liter kostar 18 kr hos Pressbyrån!

Falu Energi och Vatten har skrivit boken ”Faluns vattenhistoria” för den som vill fördjupa sig i ämnet. Den kostar 299 kr och kommer ut i bokhandeln inom kort. I priset ingår ett bidrag på 100  kronor till ett vattenförsörjningsprojekt i Afrika. SIDA bidrar med 900 kr per bok. En brunn kostar c:a 75 000 kr vilket alltså motsvarar försäljning av 75 böcker.

 

Vad är lyx?         99% anser att dricksvatten direkt ur kran är höjden av lyx. Och kranen behöver inte vara av guld.      Så visst har vi de bra.

Vår ordförande tackade Reimer för ett intressant föredrag med orden ”ömsom vin och ömsom vatten …. ”