”Husen berättar”. Föredrag på Officersmässen

-Vad ska vi spara?
-Ja den frågan är inte lätt att besvara!

Per Grundström och intresserade åhörare
Per Grundström och intresserade åhörare

Per Grundström, stadsarkitekt i Falu kommun redogjorde för aktuella byggnads- och bevarandeplaner i Falun.
Många vill bo så centralt som möjligt. Det gör att intressen krockar.
Bygga eller bevara? Vilka kriterier är det som gäller? Det finns dels riksintressen, dels lokala intressen.
Lokala intressen finns på många olika nivåer. I vissa miljöer får man inte göra någon som helst förändring, medan man i andra kan göra vissa ändringar om man bevarar ursprunget. Riksantikvarieämbetet har också en hel del att säga till om.

1988 gjordes en rejäl genomgång här i Falun om vad som var värt att bevara bland både byggnader och miljöer. Nu har man gjort en uppdatering av denna “bevarandeplan“.

Som exempel på överraskningar som kan uppstå nämnde Per G att byggnadstillstånd har beviljats för ett nöjespalats på tomten bakom Egnellska huset. Efteråt gjordes en rutinkontroll av det hus som ligger bredvid Egnellska. Och minsann, när man knackade lite i väggarna så blev det ett sound som man inte förväntat sig. Det var bara att plocka fram riktiga mätmetoder och det visade sig att huset är mycket äldre än man tidigare visste och att understa våningen är byggd av slaggbetong. Det framkom bland annat genom att väggarna har betydande tjocklek. Huset måste alltså tas in i bevarandeplanen och får inte förändras. Nöjespalatset får finna sig i att ha ett kulturföremål som granne.

1114-2

Hur man tänker runt bevarandeplaner i kommunen går att läsa om i Mats Perssons bok “Husen berättar“. Den finns att köpa i Akademibokhandeln och på Dalarnas museum. Per Grundström berättade för ca 30 intresserade åhörare som också fick möjlighet att ställa frågor.

-Vad ska vi spara?
-Ja den frågan är inte lätt att besvara!