Lugnet, ett område i ständig utveckling

Programenlig föredragshållare Liselotte Jonsson var tyvärr förhindrad att närvara och hon ersattes av kommunikations- och marknadschefen i LUFAB Kristin Forsberg.
Kristin presenterade sig som ”en gammal friidrottare” ursprungligen från Sundsvallstrakten men numera boende i Falun. Hon har spenderat mycket tid på Lugnet i samband med olika idrottsevenemang hon deltagit i och har alltid uppfattat Lugnet som en fantastisk och mångsidig anläggning. Efter högskoleutbildning och barnafödande hamnade hon så småningom på LUFAB: s kontor som ju är beläget centralt inom Lugnetanläggningen.

Lugnet, Faluns stolthet

LUFAB (Lugnet i Falun AB) är ett kommunägt bolag med f. n. elva anställda. Dess uppgift är att företräda ägaren, förvalta och utveckla mark och byggnader inom området som är en kvadratkilometer stort. Styrelsens ordförande är kommunalrådet Mats Dahlberg och vd är Liselotte Jonsson. Flertalet av de anställda är tekniker som sysslar med att vidmakthålla och drifta den komplexa anläggningens olika funktionella system. En lokalutvecklare har nyligen anställts. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr sportanläggningarna av LUFAB. Bolaget startade sin verksamhet 2011.

En kort presentationsfilm om Lugnets olika sportmöjligheter inledde Kristins föredrag. Hon betonade särskilt att 60 av Riksidrottsförbundets 70 sportgrenar kan bedrivas på Lugnet!
Drygt 1,5 miljoner människor besökte Lugnet förra året och besöksantalet växer hela tiden. Vasaloppet marknadsför Lugnet som lämpligt träningscentrum för skidträning.

LUFAB arbetar för närvarande med en ny affärsplan för Lugnet. Man vill flytta fram sina positioner och stärka varumärkesarbetet så att tydliga koncept och paket kan säljas i samarbete med t ex hotell och restauranger. Målbilden för Lugnet ska vara idrott, hälsa, besöksmål, forskning och evenemang.

Pågående projekt
– Ny bad- och simhall. Planering och projektering är i full gång, NCC är totalentreprenör och projektet genomförs som s k partneringentreprenad. Bruttoarea ca 7000 m2. Beräknas stå klart 2022! Huset kommer att ligga mellan bergbanan och befintliga sporthallen och dockas ihop med detta. Hallen kommer att ha 2st 25m banor samt höj- och sänkbara bassänger för barn och rörelsehindrade. Något avancerat äventyrsbad (typ Maserhallen) blir det inte däremot konstnärlig utsmyckning. Självklart kommer utomhusbadet att bli kvar och utvecklas. Kristin visade volymskisser över hallen och kringliggande hus.
– Asfaltbana. En längre bana för rullskidåkning, löpning mm har länge stått på önskelistan. Nu är den äntligen under planering och projektering. Kanske byggstart i sommar?

– Pistmaskinsgarage. De dyrbara maskinerna måste kunna servas och förvaras säkert. Dessutom kan plats skapas för allmänna behov ovanpå garaget. Placeringen f n lite oklar.
– OS 2026. Den 24 juni vet vi om Stockholm/Åre/Falun slår Milano!!
– Dalarnas besöksnäringsstrategi. Besöksnäringen omsatte förra året 570 miljoner kr! Går att öka betydligt med ny strategi tror både LUFAB och Falu kommun. Den gemensamma visionen är: En genuin destination i världsklass vad avser kultur, idrott och utomhusaktiviteter.


Efter intensiv frågestund avtackades Kristin med minnesgåva och rungande applåder.