Kristine kyrka och dess orglar

Lite magiskt och lite mäktigt blev det. Vi samlades i Kristine kyrka en blåsig februarikväll. Margareta och Mats Åberg tog emot och Mats värmde upp oss med att spela den välkända Toccata och Fuga i d-moll av JS Bach på Kahmannorgeln.

Margareta Åberg berättar på ett medryckande sätt
Margareta Åberg berättar
på ett medryckande sätt

Margareta berättade om Kristine kyrkas historia. Faluns äldsta kyrka, Stora Kopparbergs kyrka, har anor från medeltiden. Den blev för liten när verksamheten i gruvan växte och stadens folkmängd ökade. Det beslutades att en ny kyrka skulle byggas i samband med att Falun fick stadsrättigheter år 1641. Drottning Kristina bidrog med 2000 riksdaler kopparmynt.
Efter diverse förseningar på grund av penningbrist m.m. invigdes den nya kyrkan år 1655. Predikstol och altartavla tillkom senare. Kyrkorummet var från början vitmålat och hade trägolv. Sextio gravplatser fanns under golvet. Denna begravningssed förbjöds senare, men många gravstenar och vapensköldar finns kvar i kyrkan.

Under åren har många förändringar gjorts. Den blå färgen tillkom 1905. Numera har kyrkan stengolv som värms upp med fjärrvärme. Under senare delen av 1900-talet har kyrkorummets utformning anpassats till den nya tidens minskande besöksfrekvens.

Mats berättade om kyrkans orglar. Under 1600-talet fanns det flera, som var och en fungerade under några decennier. I början av 1700-talet ankaffades en Kahmannorgel som fick tjänstgöra fram till 1850. Den ansågs därefter uttjänt och såldes till Bjursås församling, där den var i bruk ända till 1925. Bjursås församling var klok nog att magasinera delar av orgeln i stället för att skrota den.

I Kristine kyrka fanns nu endast en romatisk orgel. Man behövde en ny kororgel. År 1975 beslutade man sig för att installera en barockorgel. Det visade sig att dispositionen av den gamla Kahmannorgeln fanns kvar. Dessutom hittade man mängder med originaldelar i Bjursås! Man kunde alltså rekonstruera den gamla Kahmannorgeln! Det tog c:a 5 år och kostade en slant men den är värd varenda krona. Kristine kyrka har fått en alldelens unik barockorgel som är en njutning både för örat och för ögat!

 

Hela kyrkan vibrerar när orgeln ljuder!
Klicka på pilen så får du se och höra!

Paret Åberg avslutade med dikten Vinterorgel av Karlfelt . Margareta deklamerade och Mats improviserade på den romantiska orgeln.

Avslutningsvis spelade Mats Toccata från Symfoni nr 5 av Charles-Marie Widor på den romantiska orgeln.
Mäktigt!