Faluns järnvägshistoria 30 augusti

Ånga!
Gefle -Dala Jernväg

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg visade lokstallarna vid Falu C och presenterade sin verksamhet. Guide var föreningens ordföradande Bert Axelsson. Föreningen har c:a 300 medlemmar varav 10 – 20 är aktiva och hjälper till med underhåll och reparationer av fordon och lokaler. Allt arbete är ideellt och underhållet finansieras helt av föreningens medlemsavgifter. Järnvägsmaterialet har anknytning till Dalarna och består av många ånglok, diesellok, ellok, personvagnar och arbetsfordon m.m. Många har byggts i Falun och har rullat på olika privatjärnvägar i landskapet.

Mer om föreningens verksamhet finns i bifogad broschyr ==>

Du kan också besöka föreningens hemsida på www.mfgdj.se

Visningen sammanföll med Ångans Dag och några lok hade ”ångan uppe”. Dom frustade som stridshingstar, ivriga att komma iväg. Vi fick veta att det tar ett dygn att få upp ångtrycket! Det gällde alltså att planera inför avfärden. Ånglokstrafiken upphörde 1967. Många lok har behållits av beredskapsskäl men skrotas successivt eftersom kunskaperna om underhåll och framförande försvinner.

Verksamheten i lokstallarna flyttades till Borlänge 1965. Där byggde man nytt men behöll av beredskapsskäl verkstadslokalerna och en fullt fungerande smedja i Falun.

Man känner sig liten och obetydlig när man står framför detta diesellok modell T41 som gick i Rättvik/Mora på 60-talet. Motorn är en V12:a utan ljuddämpare. Man kan tänka sig att det hördes.

Den som ville fick klättra upp i förarhytten på ett lok ”under ånga” och titta på spakar och reglage under sakkunnig ledning. Underbart att dessa kunskaper bevaras!

Vi besökte också museet där vi blev guidade av Patricia. Där har man samlat många intressanta lok och vagnar. Man kan gå ombord och uppleva hur det kändes att färdas i  järnvägens barndom.

 

Vi tackade våra värdar för en intressant och lärorik guidning. Många av deltagarna skyndade iväg för att ta sista turen till Grycksbo med ånglok.