EkoDataCenter på Ingarvet den 19 jan 2016


2016_01_2
FEV:s framtida verksamhet


Översikt

Översikt

Jan Fahlén är projektansvarig för uppförandet av ett nytt datacenter vid Falu Energi och Vatten (FEV) på Ingarvet. Vi samlades på officersmässen i Falun och han berättade med inlevelse om den nya satsningen.

Ett datacenter är en samling dataservrar som kan lagra och söka information och behovet av lagringsutrymme verkar vara omättligt och växande. Alla samhällsfunktioner är numera beroende av stora databaser med snabb åtkomst och ständig tillgänglighet. Lägg därtill all privat internetanvändning med Google, Facebook, Twitter, Instagram, strömmande musik, TV  med mera.

 

Under föredragningen kom det fram mängder med häpnadsväckande fakta.

  • Telekom och IT använder idag c:a 10% av världens elförbrukning!
  • En mobiltelefon vid normal användning kräver lika mycket energi som ett kylskåp genom sin belastning på dataservrarna!
  • Ett datacenter förbrukar lika mycket energi som en medelstor stad!
Kaffe med dopp och flera frågor
Kaffe med dopp och flera frågor

Flertalet datacenter drivs med elektricitet från fossila bränslen och värmen som produceras av servrarna ventileras ut i atmosfären. Ett gigantiskt slöseri med andra ord! Internetanvändningen ökar exponentiellt liksom behovet av energi och belastningen på miljön.  Något måste göras för att hålla nere kostnaderna och minska miljöbelastningen.

EkoDataCentret på Ingarvet kommer att drivas med förnyelsebar energi (biobränseln, vattenkraft, vindkraft, solpaneler) All värme som alstras i datacentret kan tas till vara i fjärrvärmenätet eller för att kyla servrarna. FEV kan därför erbjuda kunderna låga kostnader tack vare energiåtervinningen.

Jan Fahlén till höger tackas av ordförande
Jan Fahlén tackas av ordförande

Anläggningen beräknas vara klar för drift 2017. Den kommer att bestå av tre byggnader med en sammanlagd yta på drygt 23000 kvadratmeter och de kommer att skyddas av kraftiga ytterväggar i betong och avancerade larm-, kontroll- och övervakningssystem. Växter på taken kommer att kyla byggnaderna under sommaren. Servrarna kommer att ha en garanterad ”upptid” på 100%.

Efter föredragningen fick vi tillfälle att ställa frågor vilka alla besvarades med övertygande sakkunskap.

Om du vill fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du besöka webbplatsen ecodatacenter.se

Vi tackade Jan Fahlén med en varm applåd.