Godtemplare

Vår ständigt aktive styrelsesuppleant Roland Lindberg har lämnat ytterligare ett bidrag, denna gång en uppseendeväckande anmärkning mot Stadens Godtemplarungdom som bedriver stoj och skratt vid Fahluån 1923. Detta tilltag åtgärdades å det allvarligaste av Logen Dalpilens styrelse.

Läs klagomålet ==>

och svaret ==>