Ambulanssjukvården i Falun den 16 feb 2016

Helena von Berger visar konst
Helena von Berger visar konst

Drygt fyrtio av föreningens medlemmar besökte ambulanssjukvårdens nya lokaler i Falun. Helena von Bergen, landskapsarkitekt och konstkännare,  inledde med en redogörelse för landstingets konstsatsningar. Enprocentsmålet betyder i detta sammanhang att en procent av byggnadskostnaden skall investeras i konst. Alla berörda får medverka i anskaffningen ty konsten anses ha stor betydelse för personalens

hälsa och välbefinnande och den har också ett pedagogiskt syfte. Om värdet överstiger 100 tkr görs inköp efter  upphandling från minst tre konstnärer. Mindre investeringar kräver ingen upphandling. Utveckling av ett nytt registersystem över landstingets c:a 20 tusen verk pågår. Konsten pryder alla väggar och korridorer i byggnaden till fröjd för ögat och som lisa för själen.

Ove Larsson berättar om verksamheten
Ove Larsson berättar om verksamheten

Ove Larsson, ansvarig för ambulansverksamheten i Falun, berättade om ambulanssjukvårdens utveckling sedan 60-talet och om verksamheten i de nya lokalerna, som togs i bruk i november 2015. Cirka 50 – 60 personer arbetar i huset. Personalpoolen på 25 personer arbetar över hela länet. Tre ambulanser finns tillgängliga under dagtid och två på natten. I huset finns lokaler för utbildning, administration, personal, motion, förråd, garage, tvätthall för fordonen, verkstad för reparation av bårar mm. Ambulanspersonalen har gedigen utbildning och avancerad utrustning i fordonen. De har generella direktiv och grundinstruktioner att följa. Dessutom kan de kommunicera med medicinsk expertis för att få direktiv om åtgärder och lämplig destination för patienten.

Ambulansens vårdavdelning
Ambulansens vårdavdelning

Ambulanspersonalen är utsatt för olika risker och hot. Vid en trafikolycka uppstår ofta köbildningar, kaos och stress vid olycksplatsen. Det gäller att försöka ställa ambulansen så att  all trafik blockeras men risken för påkörning finns. Ett annat hot är våld som kan förekomma i områden som har problem med missbruk och kriminalitet. Ibland kan det vara nödvändigt med poliseskort! För att minska ambulanspersonalens utsatthet har en lagändring föreslagits. I framtiden kan man få tillgång till polisens uppgifter om farliga adresser, så att man slipper att ovetandes åka rakt in i ett getingbo.

 

 

Ambulansens förarhytt
Ambulansens förarhytt

 

 

 

 

 

 

 

För kommunikation används det nyligen utvecklade Rakel-systemet. Det är ett krypterat digitalt system med supertäckning. Man kan etablera så kallade talgrupper där sjukvård, polis och räddningstjänst medverkar. Det innehåller också GPS-positioner och överfallslarm.

I garaget
I garaget

Efter genomgången fick vi tillfälle att vandra runt i de nybyggda och fräscha lokalerna och titta på konstverken. Helena guidade. Vi fick också besöka garaget och titta på och i ambulanserna.