Linnéminne 1917

Vår flitige styrelsesuppleant Roland Lindberg har skickat en plan till Linnéminne i Falu Stad 1917, en skrivelse från Dalarnas Hembygdsförbunds nämnd till STADSFULLMÄKTIGE i FALUN. Undertecknarna äro dåtidens stormän inom hembygdsforskning i Dalarna; Gustaf Ankarcrona och Karl – Erik Forslund, detta borgar för högsta seriositet av ärendet.
Vi får även i denna skrift veta att tomtpriset i Falu Stad var 4,50 kronor per kvadratmeter medan staden hembjudits 2,70 kr per kvadratmeter . Intressanta förslag från år 1917.

Läs här ===>