Falu Stads vapen

Roland Lindberg sänder två Falu Stads vapen och skriver:

Falu Vapen 1

Jag tycker att Föreningen Kultur och Miljö skall antaga detta gamla vapen som sin logotype

vapen2

Dessutom tycker jag att detta vapen är mycket vackert som borde lanseras inom föreningen

Vad tycker du?