Abraham Abrahamson Hulphers 1757

Roland Lindberg skriver
”Jag dristar mig att till Eder Förening sända Abraham Abrahamson Hulphers dagbok för resa igenom de under Stora Kopparbergs Höfdingedöme lydande Lähn och Dalarne år 1757. Jag har endast medtagit några sidor som berör Fahlu Stad och som kan vägleda Föreningens medlemmar i en intressant historia om Fahlu Stad och dess kopparhantering.

Utdrag ur Abraham Abrahamson Hulpers resa medföljde som en bilaga till Falu-Kuriren April 1910. Detta visar på det stora intresse som på den tiden fanns för Fahlu Stads historia.

Lägg märke till dåtidens, vad vi idag kallar sponsring, brevet till bland annat; Högvälborne friherre, herr FREDRIC FRIESENDORFF”

Läs här ===>