Årsmöte den 15 mars 2016

Ett välkomnande vackert dukat bord
Ett välkomnande vackert dukat bord

Vi blev välkomnade av härliga musikaliska tongångar. Musikelever från Musikkonservatoriet spelade under tiden vi samlades. Dessa återkom senare.
Vi bänkade oss och ordförande hälsade medlemmarna välkomna. En tyst

Ordförande och sekreterare redo att ta sig an årsmötet
Ordförande och sekreterare redo att ta sig an årsmötet

minut för hädangångna medlemmar, och mötet tog sin början. Löpte på enligt föredragningslista. Revisionsberättelsen lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Inga förändringar i styrelsens sammansättning. Under punkten om ny medlemsavgift hade

styrelsen föreslagit 140,- för enskild medlem och 200,- för familj. Ett annat förslag på 150,- för enskild och 200,- för familj fanns också. Därefter ytterligare förslag på 150,- för enskild och 250,- för familj. Vi enades slutligen om 150,- för enskild och 200 för familj vilket också klubbades. Gäller från 2017.

Revisorn läser upp revisionsberättelsen
Revisorn läser upp revisionsberättelsen

Frågan kom upp om vi har någon nytta av att vara med i Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund, eftersom medlemsavgiften där rör sig om ganska mycket pengar. Styrelsen skulle väga för- och nackdelar mot varandra, göra en nödvändighetsanalys under året och ta upp frågan vid nästa årsmöte. En motion från Lennart Franzén betr Coops etablering vid

Levina, Elinor och Nora spelar med hjärta och hjärna för oss
Levina, Elinor och Nora spelar med hjärta och hjärna för oss

Gruvrondellen engagerade många. Diskussionen blev livlig huruvida föreningen skall engagera sig mer än vad hittills är gjort. Förslag fanns bl a på ett demonstrationståg genom staden. Styrelsen berättade att föreningen hade gjort en skrivelse till kommunen om föreningens ställningstagande i frågan. Den inlagan går att läsa på vår hemsida under fliken ”rapporter”. JanOla kunde också berätta att det nu pågår en kultur- och miljöanalys, som skall komplettera tidigare beslut. En ny remissrunda således och alla handlingar skall vara kommunen till handa före 5 april och 27 april blir det sammanträde i Byggnadsnämnden. Tidigast till hösten blir det klart. Där ligger vi med i sändlistan och får besked direkt till oss om hur utfallet blir. Mötet beslutade efter votering att styrelsens förslag var tillfyllest i och med vår inlaga och ivriga bevakning om vad som händer framöver. Mötet avslutades med klubbslag.

Turgumman Barbro med ordförande JanOla
Turgumman Barbro med ordförande JanOla

Nu tog maten och drycken och musiken och lotteridragningen sin början. Levina, Elinor och Nora från Musikkonservatoriet spelade så taket höjdes och golvet gungade. En egenkomponerad vals av Levina hade fått namnet 600 blomsterlökar. Härligt med folkmusik från Dalarna. Många hjärtliga applåder och ett extranummer genomfördes. Et stort tack till dessa härliga tjejer.
Barbro ”Babsan” Anneberg mottog pris ur JanOlas hand. Hon hade vunnit Medlemskontakts tävling. ”Var där?” Vi börjar njuta och tugga i oss räkmackan med dryck. Och därefter börjar kvällens lotteri. AnnaBritta Jenssen väljs till notarius publicus med assistans av JanOla. Och vem vinner första pris om inte ”Babsan”. Och hon väljer en mycket vackert svarvad skål i masurbjörk, skänkt av vår revisor Henrik. Även Arkivcentrum har skänkt vinster till vårt lotteri.
Kvällen avslutades med kaffe och kaka och vi spred oss i de vackra salongerna.