Utländska flygare och u-båtsmän i Falun

Vi samlas
Vi samlas

Detta var ett ämne som lockade många herrar när Staffan Nilsson berättade om interneringslägret i Falun 1940-1945. Det var framförallt om lägret i Främby som Staffan talade.  Där lägret låg är nu bara vildvuxen skog.  Man har varit och letat efter lämningar men utan säkra resultat. Området ligger om man kör mot Källviken och kommer till vägen som går ner till höger mot Scania/vagnfabriken. Då är det området till vänster som är lägret. Här internerades engelska,

Ingången till lägret
Ingången till lägret

amerikanska, kanadensiska mm flygare som oftast hade nödlandat i Skåne efter bombraider i Tyskland.  De som hade landat/strandat på svensk mark var tvungna att interneras enligt internationell lag. Men man ville ha bort dom från kusterna och södra Sverige så dessa herrar transporterades inåt landet.  De flesta stannade mellan 2-6 månader. Sedan blev det byte. Respektive länder betalade för deras uppehälle. Så det blev förstärkning i kassan till stat och kommun. På det hela taget hade dom det

Korna tillhör Främby gård och går och betar på sina naturliga ställen som dom alltid gjort, så det så
Korna tillhör Främby gård och går och betar på sina naturliga ställen som dom alltid gjort, så det så

ganska bra i Falun.  Frigång beviljades i stor utsträckning och endast anmälningsplikt behövdes. Vaktstyrkan bestod av 20 man och Torbjörn Tistrand var den som basade över lägret. Dessutom arbetade här fyra kokerskor. På pensionat Solliden var det många av officerarna som tog in istället för att sova i lägret. Pengar fick man av sina respektive hemländer.  I lägret var det lite trångt. Det bodde 20 man i varje trånga baracker.  Det händer fortfarande att ättlingar till dessa interner kommer som turister tillbaka till Falun och vittnar då om att farfar aldrig haft det så bra i hela sitt liv som under tiden i

Här står ett gång polska ur polska ubåtsbesättningen och njuter
Här står ett gång polska ur polska ubåtsbesättningen och njuter

Falun. Betänker man alternativet så förstår man ju det helt och fullt.  Man slapp ju kriget.

Två polska ubåtar förirrade sig till Vaxholm och blev beslagtagna. Dessa herrar hamnade i Falun. Polackerna kunde inte skickas vidare eller hem igen. Polen existerade inte som stat och på så vis fick vi heller inte betalt för dessa.  Lyckligtvis både för oss och dom var polackerna högt utbildade och drog sig in till Falun för att arbeta. Väldigt många blev kvar i Falun och gifte sig med stadens

Här har några kvinnor lånat militärmössor och pipor från några militärer och har väldigt roligt, det syns
Här har några kvinnor lånat militärmössor och pipor från några militärer och har väldigt roligt, det syns

döttrar och bidrog till välståndet och nativiteten.

Elisabeth Hemström på kommunen sammanställer så gott det går. Det finns en hel del foton och minnesanteckningar så att man så småningom kan få en helhetsbild över förekomsten.  Det är lite eftersatt. Men många ur publiken kunde fylla i en hel del och Staffan hänvisade till Elisabeth som säkert skulle vara intresserad. Det finns också lite litteratur i ämnet som kan lånas på biblioteket för den som vill fördjupa sig.

Denna avhuggna stolpe är det enda som man tror kan vara från själva lägret, men man söker vidare. Ett detektivarbete
Denna avhuggna stolpe är det enda som man tror kan vara från själva lägret, men man söker vidare. Ett detektivarbete

En skylt har äntligen satts upp. Det gjordes för 14 dagar sedan och många intresseorganisationer har samarbetat och gjort skylten möjlig.

Vi tackade Staffan varmt för att han ville dela med sig av sina kunskaper om detta lite spännande ämne