Fler gamla bilder

Denna gång har vår egen fotograf Lars-Erik Boberg skickat in några bilder, inte fullt så gamla men ändå intressanta. Stadsbilden förändras ständigt ….

 

boberg2

 

 

 

 

Åsgatan mot söder, där Trotzgatan "ansluter".
Åsgatan mot söder, där Trotzgatan ”ansluter”.

 

 

 

Bebyggelsen vid Holmgatans sydände innan omdaningen för "Riksvägen".
Bebyggelsen vid Holmgatans sydände innan omdaningen för ”Riksvägen”.