Slutlig skrivelse angående COOP

Så här blev slutligen vår skrivelse efter diverse justeringar, rättelser och underskrift.
Den inlämnades  den  27/5 till kommunen
pdf