Falubagateller – nostalgiska fragment av en stad

Medlemmarna hade denna kväll gått man ur huse för att lyssna och titta när tandläkaren och fotografen Jan A. Rune visade bilder och berättade om sitt liv och om det gamla Falun. Lokalen var fylld till sista plats när kollegan och vice ordföranden Erik Uhrbom hälsade Jan välkommen.
Jan inledde med att presentera sig själv. Född på Gotland hamnade han 1944 i Stockholm där han blev kvar till slutet av 1960-talet. Under studietiden köpte han 1961 en begagnad Leicakamera då fotografering var den hobby som intresserade honom mest. Kameran hängde med ända till 2002 då han blev digitaliserad! År 1962 köpte Jan en gammal A-Ford av 31-års modell och i den for han runt i Stockholm och plåtade kuriosa och nostalgi i gaturummet. Axplock finns samlat i den intressanta boken ”Stockholms-bagateller”.
Kärleken slog till när han träffade Faluflickan Birgitta Östberg och 1969 gifte de sig och flyttade till Esplanaden i Falun och senare till Vårlidsvägen där de fortfarande bor.
Sitt första arbete som tandläkare i Falun hade han på Folktandvårdens klinik på Trotzgatan 1. På 70-talet blev han ibland (utan förvarning) inkallad som tandläkare för beväringar på I13:s sjukhus där syster Rut Persson skötte ruljansen med järnhand.
Jan har många hobbyn, förutom fotografering, är han bl a inbiten vykortssamlare och som gammal teknik- och tågnörd medlem och aktiv i Museiföreningen Gevfle-Dala Jernväg vilka håller till i de gamla lokstallarna söder om Resecentrum. Som gammal vän med Jan Tysk delade även vår Jan intresset för gamla bilar. En konsekvens av detta intresse är en vacker och sällsynt bil från 1907, tillverkad i Paris med 5 hk motor som står i säkert förvar hos familjen Rune.
Föredragshållaren har under åren tagit 10 000-tals bilder, i Stockholm, på resor och naturligtvis i Falun. Ett axplock ur alla gamla falubilder som Jan visade kommenteras nedan.
Gasverket på Myntgatan (nu Södra skolan) anlades 1916. Som mest var 1700 abonnenter anslutna. Gas distribuerades enbart till hushåll. Gasen framställdes genom torrdestillering av kol och restprodukten koks såldes sedan för uppvärmning av hus och hem.
1899 blev vattenverket i Falun klart. Nu är det helt avvecklat men gamla tekniska lämningar finns kvar här och där i staden och i terrängen. T ex finns ventilhuset på Knoppen kvar, restaurerat och öppet för allmänheten.
År 1982 renoverades Stora torget och alla kullerstenar byttes ut. Stenläggare från Bohuslän jobbade hårt med läggningen av 300 000 stenar!

1968 invigdes det nya polishus som Jack Hanson ritat. Trots att Badhuset inte stod i vägen revs detta 1974 efter protester och politiska förvecklingar.
En bild över Slättaområdet 1970 visar bara åkrar och ängar samt ett hus, Slätta gård. Gården brann ner för många år sedan men har återuppbyggts till likartat utseende. Bilder på flera stora bränder i Falun visades bl a branden i Westlingska huset.
Falun var 1974 värd för VM på skidor. Jan passade då på att i helikopter ta massor av bilder över Falun och Lugnet/Myran.
Efter visning av ytterligare ett 30-tal bilder samt frågestund avtackades Jan med gåva och varma applåder.