Mittmedia i dag och i framtiden

Gabriel Ehrling Perers

Avestabördige Gabriel Ehrling Perers har arbetat med lokalpress i hela sitt 33-åriga liv. Efter journalistjobb längs norrlandskusten har han de senaste 13 åren varit Falu Kuriren trogen som journalist och politisk redaktör. Sedan någon månad tillbaka är han chefsredaktör på Avesta Tidning och har flyttat till sin hemkommun.
Avesta Tidning eller AT som den även kallas är Dalarnas äldsta tidning grundad 1882. Tyvärr har tidningen, liksom många andra lokaltidningar, drabbats av vikande prenumerations- och annonsintäkter (minus 15% per år) under senare år. Denna negativa trend försöker nu den nye chefredaktören ändra på. Han informerade engagerat om hur han tänker gå tillväga.
Dalarnas Tidningar (DT) ägs idag av Bonnierkoncernen. Totalt har DT ca 40 000 prenumeranter varav Falu Kuriren ca hälften och Avesta Tidning ca 4 000. Övriga lokaltidningar delar på resten. Antalet prenumeranter har faktiskt ökat något under 2019 från sin lägsta nivå! Medelåldern på de som prenumererar på DT är 68 år enligt en studie som gjorts. Sin första prenumeration skaffar man sig när man bildar familj respektive när man går i pension.
Från och med 11 oktober 2019 är det start för en helt ny Avesta Tidning! Tidningen kommer att satsa mer på det som sker lokalt. De 2 tidigare reportrarna har utökats till 6 för att kunna följa det som händer i bygden. 26 publika aktiviteter har genomförts för att lyfta fram de lokala reportrarna (sockenreportrar). Hemsidan har anpassats till de olika socknarna och till deras respektive föreningar och idrottsaktiviteter.
Vidare satsar man på väldigt lokala familjesidor där goda exempel från trakten lyfts fram. Dalanyheter tas naturligtvis upp, t ex vad Region Dalarna och övriga regionala aktörer tycker och beslutar.
Lokala kulturfrågor är viktiga liksom sport och den lokala debattsidan. Alltså mycket lokalt och ytterst lite globalt!
Just nu är det lite ”smekmånad” men en liten ökning av prenumeranter kan redan noteras. Kommer inte detta koncept att fungera och öka lönsamheten är det nog nästan omöjligt att producera en lokal tidning menar Gabriel.
Allt som sagts ovan gäller även för tidningens digitala upplaga. Papperstidningen är största intäktskällan, kanske beroende på att priset successivt höjts, men annonsintäkterna minskar.
Gabriel avslutade med förhoppningen att papperstidningen( inkl den digitala tidningen) kommer att leva kvar i all framtid.
Föredragshållaren avtackades, efter frågestund, med applåder, gåva och tidningsartikel ur FK.