Vad händer i centrala Falun

Lasse Westin

Denna kväll gästades föreningen av Falu Stadsrums entusiastiske verksamhetsledare Lasse Westin. Han inledde med att presentera den snart 30-åriga föreningen som han leder.

Falu centrumförening ”Centrala Stadsrum” är en ekonomisk, medlemsägd förening med en styrelse bestående av 15 ledamöter och ordförande är för närvarande Barbro Ström. Medlemmar i föreningen är bl a alla de stora fastighetsägarna i Falun, bankerna, butiksägare, handlare, hotell, Falu Gruva, parkeringsbolaget, Visit Dalarna samt kommunens olika förvaltningar. Föreningens verksamhet finansieras genom ett fast årligt bidrag från kommunen samt bidrag från medlemmarna. Nästan all verksamhet bedrivs i projektform där medlemmarna och experter involveras. Föreningens verksamhetsområde omfattar bara Falu centrum, alltså den inre ringen. Inom ringen bor idag endast ca 450 personer men målet är en ökning till 800 boende.

Föreningens verksamhetsidé är att arbeta för ökat besöksantal till Falu stadskärna. Detta ska ske genom att stadskärnan är levande, har ett trivsamt café- och restaurangområde, mixat shoppingutbud, tillgängliga P-platser, kulturgenomsyrad miljö samt att det ska vara lätt att ta sig till stadskärnan. Lasse berättade att det finns 3 s k ”besöksräknare” vid infarter till stadskärnan och att besöksantalet mäts kontinuerligt. Målet är att antalet rörelser i centrum ska öka med 20 %.

Centrala stadsrum ska vara ”en snäll nagel i ögat” på kommunledningen och ska ha en samverkansroll som drivande kraft vid marknadsföring, förbättringar och etableringsfrågor. Vidare ska man genomföra stora och små evenemang, föra dialogen mellan kommunen och medlemmarna, vara remissinstans för kommunen, samordna bevakning samt drift- och skötsel och genomföra klottersanering i stadskärnan mm.

I strategiskriften ”Falun händer” finns några viktiga mål för framtiden;

  • Så gott som alla tomma lokaler ska fyllas! Vakansgraden är idag 9 % och ska ned till 4%. I dag är 89% fysisk handel och resten e-handel. Flera nya butiker är på väg in. Allmänhetens önskemål är etablering av H&M Home, Zara och återvinningsbutik.
  • Antalet nöjda med P-platssituationen ska öka från 41% till 50%.

Risken att stadskärnan ska dö på grund av externhandeln existerar inte enligt Lasse!

Hur gick det för stadskärnan i somras? Jo, de flesta småbutiker har gått bättre än tidigare på grund av att folk stannat hemma i Falun samt att många Sverigeturister upptäckt Falun. Alla restauranger har varit välfyllda under sommaren och hösten. Nu har en ny kampanj ”Stötta stadskärnan” precis dragit igång och Hemslöjden vill gärna bli Faluns s k ”Visitpoint” när Visit Dalarna avvecklar sin verksamhet.

Frågorna haglade över Lasse när han avslutade sin föredragning med att inbjuda föreningsrepresentanter från K & M att delta i det Medborgarråd som Centrala Stadsrum bildat.

Erik framförde föreningens tack till Lasse och överlämnade en gåva varefter applåderna tog vid.