Årsmötet 2021

Föreningens årsmöte som planerades avhållas i mitten av mars i år har skjutits på framtiden med hänsyn till pandemin. Så snart vaccinationsläget klarnat helt kommer personlig kallelse att utsändas till alla medlemmar.

I Julbrevet nedan informerade vi om att Medlemskontakt i år skulle ersättas av en Jubileumsskrift nu i februari. På grund av pandemin kommer det redaktionella arbetet med skriften att bli kraftigt försenat. Hur mycket är i dagsläget omöjligt att säga men vi återkommer så snart vi vet mer.