Årsmötet 2021

Föreningens årsmöte kommer att avhållas tisdag den 16 november kl 18 på Officersmässen i Falun. Personlig kallelse kommer att skickas ut senast i början av november.