Årsmötet 2021

Föreningens årsmöte avhölls tisdagen 16 november 2021 på Officersmässen i Falun.
På förslag från styrelsen ( se bilaga nedan) beslutade årsmötet att låta upplösa föreningen. Beslutet var enhälligt. Se protokoll och bilaga nedan.

 

Justerat årsmötesprotokoll 2021 samt bilaga till §13 Klicka här