Årsmöte 16 mars 2022

Föreningens sista årsmöte ägde rum den 16 mars 2022. Närvarande 54 röster bekräftade enhälligt tidigare beslut från årsmötet i november 2021 att föreningen skall upplösas. Vad som i övrigt tilldrog sig vid mötet framgår av bifogad protokoll
Årsmöte 2022