Orkla 7 sept

Samling vid entrén
Samling vid entrén

Den 7 september, en härlig sensommarkväll, fick vi en guidning av Orklas anläggning i Falun. Industrin ligger som de flesta falubor vet i Korsnäs, på en härlig sjötomt med vidunderlig ”havsutsikt” över Runn. Den är kanske mera känd som Cederroths och ägs sedan 2015 av det norska företaget Orkla.

Jan och Torsten
Jan och Torsten

Jan Tollsten och Torsten Hedblom tog hand om oss och lämnade en utförlig redogörelse över företagets historia och utveckling fram till dags dato. Det grundades redan 1890 av Christian Cederroth. Han satsade på Samarin som blev en storsäljare under 1930-talet. Marknaden var inledningsvis de nordiska länderna. Företaget stannade kvar inom familjen Cederroth och nya produkter utvecklades. Plåstret Salvequick blev en storsäljare på 1940-talet.  Senare har produktkatalogen utvecklats med diverse hygien- och sjukvårdsprodukter. Samtidigt gick man in på flera nya marknader i Europa.

Vid produktionslinjen
Vid produktionslinjen

Idag finns produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Polen och Spanien med c:a 850 anställda. Den största ligger i Falun med c:a 165 anställda. Här tillverkar man hygien- och hushållsprodukter t.ex  Grumme, Bliw,  HTH, LdB, Family Fresh, idel välkända varumärken.

Orklas industrier har delvis överlappande produkter efter köpet av Cederroth. Tillverkningen på de olika enheterna kommer givetvis att samordnas och renodlas i framtiden. Produktionen i Falun blir kvar och kommer dessutom att utökas. Här finns ju stora moderna lokaler och gott om utrymme för expansion.

Utsikt från personalmatsalen
Utsikt från personalmatsalen

Miljökraven i branschen är stenhårda och tillsynen från myndigheter och miljöorganisationer omfattande. Den kontroversiella palmoljan används bland annat som bas för många kosmetika. Falufabriken använder bara certifierade produkter vid tillverkningen. Mikroplaster används inte längre.  Alla råvaror som tas in  kontrolleras noga och blandas sedan på plats. Alla färdigvaror som lämnar fabriken har batchnummer som gör att de kan spåras bakåt i produktionskedjan. Alla produkter måste allergitestas och förses med noggranna innehållsförteckningar.

Materialflödet är omfattande. Cirka fem – sex bilar med färdigvaror lastas ut  varje dygn. Inkommande gods med råvaror och förpackningsmaterial är lika omfattande.

I fabriken
I fabriken

Så fick vi  göra en rundvandring i fabriken för att beskåda tillverkningen. Hygienkraven är hårda och vi blev anmodade att kapsla in oss i plast och att sprita händerna. Vi kunde konstatera att det inte behövs  särskilt många anställda för att bemanna maskinerna. Det mesta är automatiserat med robotar som kostar miljontals kronor per styck. En enda produktionslinje kan fylla flera tusen förpackningar på en timme! Förr i tiden var det mycket manuellt arbete i fabriken. Flaskor som skulle fyllas, kapsyler skruvas på, etiketter klistras fast…. Monotona och krävande jobb!

Efter rundvandringen återsamlades vi för ytterligare frågor och fick sedan tillfälle att tacka våra värdar för en lärorik och trevlig guidning.