Falun i början av 1600-talet den 12 oktober 2016

Sverige i början av 1600-talet
Sverige i början av 1600-talet

Om detta kunde författaren Tina Westerlund berätta.  Vi fick veta hur Sverige såg ut vid den här tiden. Gustaf Vasas yngste son, hertig Karl härskade i Sverige. Sverige var betydligt större då än nu till ytan (se bild) och här bodde mindre än 1 miljon människor. Stockholm hade ca 10.000 invånare och Falun 2.000, en stor stad då. Hertig Karl, hade manövrerat ut Sigismund som egentligen var rättmätig arvtagare, son som han var till Johan III och Katarina Jagellonica.  Vi fick ett litet religionskrig här mellan Karl och Sigismund eftersom Sigismund bekände sig till den katolska tron. Strider uppstod mellan Sigismund och hertig Karl.  Karl slog huvudena av alla som inte var med och stöttade honom.  Tjoff tjoff i Linköpings blodbad.  Alternativ till halshuggning var landsflykt.

Vid en paus i den intressanta föredragningen för förfriskningar och i salongerna. Tina var tillgänglig för frågor vilket många utnyttjade.

Tina berättar
Tina berättar

I Nordingrå bodde en duglig karl vid namn Olof Martinsson.  Han fick fem söner varav en var Erichus Anthelius.  Alla som tyckte sig vara lite förmer än andra latiniserade sina namn. Namnet Antelius kom av orden sol+blomma. Olof tog detta namn som hans söner ärvde. Erik utbildade sig till präst,  läste i Uppsala Academia och prästvigdes i Västerås kyrka år 1600. Efter utbildningen blev han hovkaplan hos hertig Karl. År 1604 kom Erichus till Falun, utsedd av Karl som samma år blev kung Karl IX.

Ingegerd och Barbro hade roligt i pausen också
Ingegerd och Barbro hade roligt i pausen också

E blev  kyrkoherde i Kopparbergs kyrka som var  bergsmännens egen kyrka. E fick också en egen gård, Rävlande i Aspeboda, att dryga ut lönen med, som inte var så stor. Efter upprepade klagomål till kungen fick han så småningom löneförhöjning. Falun hette inte Falun vid denna tid utan Kopparberget. Ibland benämndes orten som en stad vid Falan.  Kungen hade hela tiden sina blickar mot Falun eftersom gruvan var den största inkomstkällan för konungariket Sverige. Riket stod och föll med kopparn och Falun fick inte lämnas utan tillsyn.  Många mäktiga och starka män samlades här p g a den myckna och lukrativa näringen. Dessa män hade mycket att säga till om. Kanske Erichus också tjänstgjorde som kunskapare åt kungen? (egen konspiratorisk reflektion).

Hierarkin under denna tid kallades HUSTAVLAN var uppbyggd enl. följande.

  1. ANDLIG STORHET-kyrkan.
  2. VÄRLDSLIG STORHET – som dagens politiker.
  3.   HUSHÅLLEN -Hushållen innehöll inte bara biologiska familjen utan även alla de som arbetade på gården.”Alla” var ju bönder under denna tid. I Falun växte det för första gången fram en ny klass och det var

4. ARBETARKLASSEN.  Alla de som jobbade i gruvan med olika yrken inom bergsnäringen.

Fler som trivs i de vackra salongerna
Fler som trivs i de vackra salongerna

Kyrkan hade stor makt.  Predikstolen var den tidens massmedia.  Prästen hade som uppgift att läsa upp det som kungen m fl ville ha sagt till folket.  Kungen lovade också att hantverkare i Falun skulle få hugga sin egen skog för sina behov.  Detta ogillades av bergsmännen som ville ha skogen för sig själva. Alla ville tjäna mycket pengar och betala så lite som möjligt i skatt. Känns det igen?

Erichus var en driftig karl. Han lät bygga en mur runt kyrkan. Det var nödvändigt då grisarna annars kunde komma in och böka runt i jorden och hitta en och annan redan avliden person.  Han fick också kyrkan vitmenad och två läktare byggda. Han använde räkenskapsböcker  och lät bygga en ny orgel i kyrkan.

År 1612 gick E bort vid ca 40 års ålder.  Vad han dog av vet vi inte. Pesten härjade både 1603 och 1610. Vid Erichus bortgång sades att han var driftig, energisk och enögd…..

Det var fullbokat och vi hade en lång väntelista så kanske kan vi upprepa denna helintressanta kväll. Det är roligt att lyssna på Tina som är både kunnig och berättar på ett medryckande sätt.

Ett stort tack till Tina som vi vet har lagt ner mycket jobb för att sammställa just detta föredrag för att passa oss