Göran Rogströms Falun den 23 november

Göran Rogström
Göran Rogström

Göran Rogström har skrivit hela 24 historiska skrifter om Falun! Som namnet antyder är han bördig från Rog och men bor numera i Falun. Han började sin dokumentation av staden 2001 med Gamla Herrgården. Göran grundar sina verk dels genom att intervjua människor som ännu minns, dels på på privata bilder som han får låna i samband med intervjuerna. Bilderna är alltså unika. Bland annat fick han nyligen tillgång till sjuttio(!) aldrig tidigare publicerad bilder från vårfloden 1916, då Falun mest liknade Venedig. Dessutom bilder från Falu tegelbruk som visar hur arbetet bedrevs. Efterfrågan på tegel var enorm och det fanns mellan sju och åtta tegelbruk i Falu kommun. Man har beräknat att det gick åt sjuhundrafemtiotusen tegelstenar till varje kasern vid Dalregementer. Falu tegelbruk sålde sitt tegel huvudsakligen till byggnationen av Falu lasarett och till ASEA i Ludvika. Äldre byggnader som Kristine kyrka och Rådhuset fick dock sitt tegel från Rankhyttan.

Intresset var stort och salen var välfylld
Intresset var stort och salen var välfylld

Vi fick se bilder från gatulivet allt från tidigt 1900-tal till 1960-talet. Då var ett myller av liv med butiker, torghandel, människor och hästar. Vi fick se bilder med båttrafik på Faluån under 1950-talet. Vi fick se hur kvinnor tvättade kläder i ett vattendrag i Linghed, och bilder från ett skomakeri i Bjursås. Visste ni att Bjursås var ett centrum för skotillverkning med hela fem skomakerier?

Göran delade generöst med sig av sin bildskatt, hela 40 bilder och hade utförliga och lärorika kommentarer till allt. Här finns några exempel (klicka på bilderna för att förstora):

Alla Görans böcker är slutsålda men flera nya är på gång. Fortsättning följer och vi ser fram mot nästa…!

Vi tackade Göran för en intressant och lärorik kväll