Visning av Gruvmuseets utställningar efter ombyggnaden – 7 december

Anna Björkman
Anna Björkman

Driften vid Falu Gruva upphörde 1992, efter tusen års verksamhet. År 1999 bildade Stora Kopparbergs Bergslags AB, Investor och Falu Kommun Stiftelsen Stora Kopparberget som fick i uppdrag att äga, förvalta och utveckla besöksgruvan med omgivningar och byggnader som har haft anknytning till gruvverksamheten. Även förvaltningen av utbruken i Svartnäs, Åg, Vintjärn och Korså ingår. Falu Gruva blev världsarv 2001 och hela området är klassat som byggnadsminne.

Anna Björkman är chef för stiftelsen. Hon redogjorde för dess verksamhet och framtidsplaner. Det finns 12 fastanställda personer. På sommaren tillkommer c:a 30 personer som ansvarar för guidningen. Intäkterna kommer huvudsakligen från inträdesavgifter och i viss mån från uthyrning av kommersiella fastigheter. C:a 250 tusen personer besöker gruvan varje år varav c:a 65 tusen från utlandet. Verksamheten är starkt säsongsbunden. Stat och kommun lämnar inga bidrag. Stiftelsen måste alltså stå på egna ben. Länsstyrelsen skjuter dock till projektmedel för underhåll av byggnader mm.

Det pågår en modernisering av utställningen i gruvmuseet. Den kommer att slutföras under sommaren 2017. Mer om detta nedan. En ny restaurang med eget kök  är under uppförande och beräknas öppna i januari 2017. Vidare kommer boende (Bed & Breakfast) att inrymmas i Konstmästargården under 2017. Stiftelsen kan därefter erbjuda visning av gruvan samt mat och logi i nära anslutning. Dessutom vill man erbjuda attraktiva butiker för att locka även närboende till området.

Kostnaderna är många. En tung post är säkerheten i besöksgruvan. Inspektion och åtgärder för att förhindra olyckor pågår ständigt. Dessutom måste vattennivån i gruvan hållas nere. Den ligger idag på 167 meter och målet är att komma ner till 215. Metallåtervinningen från gruvvattnet fungerar inte som planerat. Metallerna måste fortfarande fällas ut och köras på deponi för höga kostnader.

Gunilla Hedenblad
Gunilla Hedenblad vid tidslinjen

Så var det dags för en rundvandring i gruvmuseet. Gunilla Hedenblad guidade oss runt. Utställningen har fått en ny och modern utformning. Den beskriver verksamheten vid gruvan i kronologisk ordning. Gruvans ålder diskuteras bland historiker och forskare. Tills vidare kan vi hävda att brytningen började för tusen år sedan. Man har hittat en bit råkoppar med bra kvalitet från 1200-talet.

I galleriet
I galleriet

Kunskaper från lokal järnframställning kunde användas även vid kopparsmältningen under tidig medeltid och har alltså inte importerats från Tyskland. Vid slutet av 1200-talet började kopparframställning i industriell skala. Handel och sjöfart utvecklades. Svenska språket påverkades starkt av lågtyska. Kyrkan var en stor kund och en stor delägare i gruvan. Det gick åt mängder av koppar till bland annat kyrkklockorna.

Bergsmännens ställning stärktes under medeltiden. De hade en egen välutrustad här av legoknektar som snabbt kunde uppbådas från det inre av Dalarna.

Gustav Wasa
Gustav Wasa håller straffpredikan

Gustav Wasa insåg gruvans betydelse och oroades av bergsmännens starka ställning. Han tog med sig en hel arme till Falun och samlade ihop alla bergsmännen. Han höll en straffpredikan som de tvingades åhöra knästående. Han avslutade med att hugga huvudet av några stycken. Gustav gjorde sedan stora investeringar i pumpar och uppfordringsverk för att mekanisera och effektivisera gruvdriften

Alla händelser har beskrivits på en tidslinje i galleriet.  Den går för närvarande fram till 1800-talet och kommer att slutföras under sommaren 2017.

Delar av den gamla utställningen har integrerats. Man kan fortfarande titta på mynttillverkning, kemisk apparatur, sjukvård, modeller av Polhems tekniska apparater mm. Så småningom, när utställningen är komplett, kommer man också att kunna beskåda E.J. Ljungbergs minnestavla. Den ligger enligt rykten undanstoppad under en säng till vidare…

Så var det dags att tacka Anna och Gunilla för en mycket uppskattad, intressant och lärorik information om stiftelsens verksamhet och gruvans historia