Studiebesök nr två(2) hos Orkla Care AB 11 januari 2017

Några av besökarna på bild

Detta var studiebesök nummer två (2).  Vårt första besök gjordes redan 7 september 2016. Men eftersom intresset var stort var Orkla generösa nog att bjuda på ytterligare en visning.
Orkla Care är Faluns största kemisk-tekniska anläggning. En produktion som man lyckats bevara i Falun genom att visa sig vara det bästa alternativet. De sammanhängande byggnaderna är stora som fem fotbollsplaner. Det syns inte så tydligt från utsidan men så är det. Och i genomsnitt går 30 långtradare till och från företaget varje dag. Vi hade tre guider som ledsagade oss genom företagets historia, nutid och framtidsplaner.  Ett företag med många strängar på sin lyra och det är intressant för yngre att söka sig hit så möjligheterna till avancemang är stora. Vi fick också ta en rundvandring genom produktionen. En mycket intressant och givande kväll.
För den som vill läsa ett utförligare reportage kan se via återblick från vårt första studiebesök den 7 september 2016.

 

Våra guider Lennart Swärd Jan Tollsten och Torsten Hedbom