Besök i Stora Kopparbergs kyrka 2017-02-14

Kyrkoherde emeritus Ulf Callert

Närmare femtio av föreningens medlemmar samlades under de nitton stjärnvalven i vackra Stora Kopparbergs kyrka.  Kyrkoherde emeritus,Ulf Callert tog emot och berättade om kyrkans historia. Ulf Callert tillträdde som kyrkoherde 1977, då Stora Kopparbergs kyrka blev ett eget pastorat. I samband med tillträdet genomfördes en restaurering av kyrkan och Ulf Callert ingick i restaureringskommittén. Många av kommitténs tankar finns sammanfattade i följande läsvärda skrift Vägledande tankar vid senaste restaureringen 1978 – 1979

 

 

 

 

Stjärnvalv

Stora Kopparbergs kyrka är Falu stads äldsta byggnad. Den ursprungliga kyrkan byggdes under mitten av 1300-talet i form av en basilika. Mittskeppet hade ljusinsläpp ovanför de lägre sidoskeppen. År 1475 byggdes den om till en hallkyrka och breddades. Eftersom mittskeppet fortfarande är högre än sidoskeppen men utan ljusinsläpp bör man rätteligen kalla formen för en pseudobasilika. År 1686 förlängdes kyrkan mot öster och fick ett nytt kor. Tornet byggdes 1781. Tidigare fanns bara en klockstapel. Tornet har uppförts framför den ursprungliga västfasaden, som fortfarande finns kvar, men den är bara delvis synlig. År 1901 och 1979 har man genomfört vissa invändiga förändringar med bland annat nya träpaneler, nytt kor, ny orgel mm. En översikt över restaureringarna finns i denna broschyr: Stora Kopparbergs kyrka, fem historiska epoker

 

 

Triumfkricifixet

Av den gamla medeltida kyrkan finns endast klerestorieväggarna och västfasaden kvar. Kyrkorummet hade från början platt tak. Valvslagning lärde man sig först under 1400-talet och då byggde man stjärnvalven. Det finns hela nitton stycken vilket är unikt.

Dopfunten stod från början vid ingången. Symboliken är uppenbar. Dopet ger inträde till den kristna gemenskapen. Triumfkrucifixet hänger numera över inträdet till koret. Symboliken kan härledas från Jerusalems tempel, där Det Allra Heligaste avskildes från övriga tempelrum med en förlåt.

Efter reformationen ville man rensa bort allt som påminde om katolicismen och många konstskatter har därför försvunnit. Kyrksilvret och kyrkklockorna ville Gustav Wasa ha. Skulpturer skingrades eller förstördes. Dock finns några kvar. Värdefullast är en Pieta (Den sörjande Maria) från medeltiden. Den är ganska liten och snidad i trä.

I sakristian kunde vi bland annat beskåda kyrksilvret. Där förvaras Sankt Örjans Kalk, en kopia av den medeltida kalk som tillhörde Stora Kopparbergs kyrka. Kalken gömdes undan från Gustavs fogdar och försvann, men  återfanns i Skänninge på 1800-talet. Då hade man tyvärr gjort om den till barockstil. Den finns numera på Statens Historiska Museum. Kopian har återfått sin ursprungliga medeltida utformning. Läs mer om detta här: Sancte Örjens kalk

Slutligen tackade vi Ulf Callert som på ett medryckande sätt delat med sig av sina djupa kunskaper om Stora Kopparbergs Kyrka i synnerhet men även om Falu stads historia och om kristen symbolik som hör samman med kyrkorummet.