Årsmöte 8 mars 2017

Årsmötet hölls som vanligt på Dalregementets officersmäss. Kvällen inleddes med att elever från musikkonservatoriets jazzlinje bjöd på svängig underhållning.

Ordförande Jan-Ola öppnade årsmötet.
-Ekonomi, årsberättelse och revisionsrapport föredrogs
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016
-Nya funktionärer valdes
-Medlemsavgiften fastställdes
-En ändring av stadgarna (första läsningen) beträffande inlämningstid för motioner tillstyrktes.
-En övrig fråga togs upp. Det beslutades att kallelser till årsmöten i framtiden även skall läggas ut på hemsidan.

Ordförande tackade avgående styrelseledamöterna Ingegerd Permalm, Gunnel Carlborg och Lars-Erik Boberg för deras insatser för föreningen och avslutade därefter mötet.

Protokollet kommer senare…..

Dag Weibel gitarr, Fabian Erkelius piano, Malte Wibell trummor, Kalle Brissman bas, Isabella Lissars, sång

 

Ungdomarna från musikkonservatoriet bjöd sedan på mera musik och tackades med varma applåder.

Den läckra räkmackan

 

 

 

 

 

Därefter kunde vi ägna oss åt en läcker räkmacka och gemensam samvaro innan vi vandrade ut i vårvinterns snö och halka.