Besök i Silverhyttan 25 april 2017

Lena Grönlund-Myrberg guidar

Silverhyttan vid Faluån har nyligen renoverats. Vi fick en guidad visning av Lena Myrberg, byggnadsantikvarie vid Stora Kopparberget. Inledningsvis berättade hon om det gamla industriområdet vid Faluån. Falu gruva har varit Sveriges största guldproducent och den näst största silverproducenten efter Sala. Guld och silver har utvunnits vid Faluån sedan 1700-talet. Kopparsmältning har pågått sedan urminnes tider. Vid mitten av 1800-talet övergavs den traditionella kopparsmältningen i bergsmännens hyttor för modernare metoder. Nya industrier uppfördes vid Faluån inom Bornområdet som också kallas ”Stadsbruket”.

 

 

 

Rekordmånga medlemmar hade mött upp

En ny silverhytta byggdes 1854 men den brann efter några år. Nuvarande hytta byggdes 1884 och togs ur drift 1920. I genomsnitt producerades 100 kg guld och 250 kg silver varje år. Hyttan har i stort sett stått orörd sedan 1920. Ugnarna finns kvar och hyttan är därför unik! Vid renoveringen har man sanerat bort kvarlämnade kemikalier, restaurerat ugnarna och bytt fönster. Allt är genomfört med försiktighet för att bevara den gamla industrimiljön och hyttan är nu presentabel och kommer att förevisas för allmänheten.

Här finns en videofilm om renoveringen

På väg mot filmvisningen

År 1940 dokumenterades arbetet i hyttan genom en unik film som ger bra bild av den komplicerade smältningsprocessen. Vi fick se den och vi förundrades över arbetarnas skicklighet och yrkeskunskaper samtidigt som vi reagerade över arbetsmiljön med damm, giftiga metaller och tunga lyft.

Silverhyttan är ännu en sevärdhet inom Världsarvet och den kommer säkerligen att bli ett omtalat och välfrekventerat turistmål.

Vi tackade Lena för en intressant guidning.