Erik Johan Ljungberg och hans tid, föredrag 15 juni 2017

Sören Karlsson

Erik Johan Ljungberg (EJL) är en välkänd Faluprofil. Många av oss som samlades på officersmässen trodde nog att vi hade hört det mesta om denne märklige man, men Sören Karlsson kunde tillföra mycket till vårt kunnande.

Sören kom att intressera sig för EJL under sin tid som journalist och näringslivskonsult med uppdrag åt bland annat Sveriges Industriförbund. Förbundet bildades 1910 och EJL var initiativtagare. I samband med 75-årsjubileet år 1985 grävde Sören ner sig i Stora Ensos arkiv vid Tallen för att fördjupa sig i EJL:s liv och gärningar.

EJL kom från enkla förhållanden. Han föddes som nummer fem bland tio syskon. Fadern blev ruinerad efter en felsatsning och ELJ kunde bara få en begränsad skolutbildning. Han visade sig dock ha en utomordentlig ledarbegåvning och fick många olika anställningar i unga år. Bland annat blev han förvaltare vid Munkfors Bruk redan vid 27 års ålder. 1875 blev han disponent vid Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Han rationaliserade driften vid Domnarvets Järnverk och satsade på tillverkning av järnvägsräls, vilket låg alldeles rätt i tiden. Vidare köpte han Skutskärs sågverk 1885 (Europas största) och byggde 1890 cellulosaindustrin i Skutskär. År 1900 anlade han Kvarnsvedens pappersbruk.  ELJ verkade hela 38 år som disponent i Bergslaget!

Han intresserade sig mycket för utbildningsfrågor med mottot ”Kunskap är framtid”. Sören har sammanfattat sin forskning i en bok med samma titel. Teoretiska studier hade dock inte hög prioritet för ELJ. Han var ju själv en handlingens och praktikens man som inte tvekade att kontakta varken  konungen eller statsministern för att driva igenom sin vilja.  Han ville ha kontroll även över alla detaljer och lade sig i både stort som smått. Det mesta han gjorde blev rätt!

Hur fungerade denne ”stålman” privat? Sören har hittat personliga brev som han skrev till sin hustru Hildur under sin vistelse i Amerika några månader 1888. Breven vittnar om att han var en omtänksam och förstående familjefar som längtade efter sina nära och kära. Sonen Einar dog tyvärr i difteri 1889 endast fem år gammal. Det var ett hårt slag för makarna. Hildur drabbades av psykisk ohälsa och måste tidvis tillbringa sin tid på olika kurorter, bland annat i Saltsjöbaden.

Diplom

ELJ bodde till en början enkelt i Falun, med lät senare uppföra disponentvillan Bergalid. Det var en för tiden mycket avancerad bostad med hiss och tvättmaskin. Han gjorde skisserna själv. De fullföljdes av en arkitekt. Han var också en hängiven trädgårdsodlare och ordförande i Sveriges Pomologiska Förening. Bergalid hade en trädgård på 10 hektar med många anställda. Roland Lindbergs (styrelseledamot i vår förening) farfar var trädgårdsmästare där. Roland  visade ett diplom som ELJ givit hans farfar.

ELJ avled 1915 och ligger begravd på Norslunds begravningsplats tillsammans med Hildur och Einar i ett mausoleum som han själv designat . Påståendet att han ville installera telefon måste avfärdas som en skröna. Dock finns det elektrisk belysning.

Efter föredraget med frågestund tackade vi Sören för ett intressant och lärorikt innehåll.