Arkivcentrum Dalarna 6 dec 2017

Våra värdar, Ulf Engquist, Björn Pierrou och Björn Fallén

Denna gång hade vi förmånen att få besöka Arkivcentrum Dalarna, beläget vid ”Tallen” i Falun. Arkivcentrum Dalarna är en ekonomisk förening som bildats av bland annat länsstyrelsen, landstinget, högskolan, Falu kommun,  Stora Enso med flera.  Syftet är att arkivera och vårda handlingar från företag, organisationer och enskilda personer som verkar i området. Läs mera på Arkivcentrum Dalarna

Enskilda studier av kartor

Arkivet är minst sagt omfattande! Vi fick begränsa oss till gamla kartor över Falu stad med omnejd, dels stadskartor, dels kartor över kopparhyttor och annan industriell verksamhet i stadens närhet. Dessutom fick vi se plan- och fasadritningar över några intressanta hus och gårdar, bland annat Samuelsdals herrgård. Den skulle renoveras och användas som boställe åt Berghaupmannen, men han föredrog att bo i roströken vid gruvan, där han  hade han bättre uppsikt över verksamheten.

Kartorna som förevisades var original, allt från 1700-talets början till 1900-talets början. Björn Pierrou berättade initierat om kartornas tillkomst och innehåll. Vi fick också se kartor som använts för planering och för investeringsbeslut.  Idén om en järnvägsbro över Tisken väcktes redan på 1800-talet!

Bilder på dörröverstycken.

Björn Fallén informerade om ett pågående digitaliseringsprojekt. Inom snar framtid kommer delar av arkivet, till exempel vissa kartor, gårdar, bilder av interiörer och exteriörer med mera, att finnas tillgängliga för allmänheten på Falu kommuns hemsida! Dörröverstyckena på bilden till vänster kommer snart att kunna beskådas där.

Efter genomgången fick vi tid att själva studera det framlagda materialet. Det var tillåtet att fotografera utan blixt, men bilderna får bara användas för eget bruk och kan därför inte publiceras  till exempel på denna hemsida. Den som vill fördjupa sig kan besöka Arkivcentrum. Det är öppet för alla!

Slutligen tackade vi våra värdar för all intressant information och önskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt år varefter vi skingrades i vinternatten.