Jack Hansson, arkitekt 26 februari 2018

Lars-Erik Boberg

Den 26 februari samlades c:a 30 medlemmar på Officersmässen för att lyssna till den välkände arkitekten Jack Hansson. Dessvärre nåddes vi av meddelandet att han  hade insjuknat hastigt och därför inte kunde komma.

Lars-Erik Boberg som har arbetat tillsammans med Jack kunde visa och kommentera de bilder som Jack hade tänkt att använda vid sitt föredrag. Bilderna beskriver förändringar i Falun och Borlänge från 1950-talet till nu. De finns också dokumenterade i en nyutkommen bok ”Så blev det”.

Jack Hansson har en arkitektbyrå med c:a 30 anställda. Kontoren finns  i Falun, Borlänge och Söderhamn.  Han har varit synnerligen produktiv och ritat många välkända byggnader inte bara i Falun utan även i många andra mellansvenska städer.

Vi tackade Lars-Erik för hans improviserade och väl genomförda presentation och önskar Jack Hansson ett snabbt tillfrisknande