Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Falu tätort

Vid årsmötet i mars 2018 beslutades att Föreningen skall lämna synpunkter på Fördjupade översiktsplanen för Falu tätort. Det går att följa kommunens framtidsplaner på www.falun.se/falunväxer.

Ordföranden och sekreteraren har lämnat följande synpunkter ==> Klicka här