Herdins Färgverk AB 18 april 2018

Herdins Färgverk AB är ett anrikt Faluföretag med rötter från 1700-talet! I nuvarande lokaler i Hosjö tillverkas produkter för

  • ytbehandling av trä
  • textilvård (färgning, impregnering mm)
  • hushåll (rengöring mm)
  • kroppsvård (fotsalt, badsalt)

Vi blev guidade av ägaren Bengt Ekblom, produktionschefen Per Strand och laboratoriechefen David Wessling

Vi började med en rundvandring genom fabriken.

En gammal trotjänare som fyllt miljontals pulverpåsar

I pulverdelen tillverkas lasyr och bets av pulver som kan lösas upp i vatten eller olja. Sådana färger blir genomskinliga och trästrukturen lyser igenom. I laboratoriet utvecklar man nya produkter, ofta efter beställning från kunder. Det tar i regel ett par år att utveckla en ny produkt. Alla egenskaper så som ljustålighet, motstånd mot slitage måste testas innan produkten kan släppas ut på marknaden. För att kunna testa färgegenskaper på trä finns ett snickeri i laboratoriedelen. Där tillverkas också färgkartor med alla kulörer på trä. Tryck på papper blir missvisande eftersom träets färg och struktur påverkar slutresultatet.

 

 

Dissolver för pigmentfärg

I fabrikens pigmentdel blandas täckande färger med vatten eller olja.  De brandfarliga oljorna förvaras i en betongbunker utanför fabrikslokalerna på grund av brandrisken och oljorna leds in med rör ovan mark till blandningsmaskinerna. Pigmenten (i regel  titandioxid) piskas sönder med en kraftig dissolver i lösningsmedlen. Det förhindrar att färgen skiktar sig.

Ett omfattande miljöarbete bedrivs. Företaget är miljöcertifierat och inga utsläpp förekommer. Restprodukter från tillverkningen samlas upp och skickas för destruktion.

 

 

Bengt berättade om Herdins historia.

Här började Herdin AB

Företaget  började med en färgaregesäll som färgade tyger och kläder åt Faluborna vid Faluån under slutet av 1700-talet. Under 1800-talet blev det vanligt med vattenklosetter i Falun. Orenat utsläpp gick ut i Faluån och smutsvattnet gjorde att verksamheten måste upphöra. Bryggan finns fortfarande kvar. Den ägs numera av kommunen som köpte den för 1 krona och har lagt ner åtskilligt att hålla den i skick. Bryggan är onekligen i klenod i Falu näringslivshistoria.

Genomgång av företagshistorik

Herdins  utvecklade i stället produkter för hemfärgning. Man sålde färgpåsar till hushållen via postorder eller genom återförsäljare i butiker och lanthandel. Åtminstone en miljon påsar fylldes manuellt! Företaget har haft fabrikslokaler på många olika ställen i Falun, bland annat på Elsborg. Nuvarande lokaler i Hosjö byggdes 1970.  På den tiden fick man köpa mark av kommunen för två kronor per kvadratmeter!

Bengt och David i labbet

Företaget är familjeägt. Årsomsättningen är c:a 50 milj kr med 25 anställda. Fyra säljare ansvarar för utbildning och information. C:a 10 procent av produkterna exporteras. Färgpulver och pigment köps huvudsakligen från Tyskland. Herdins satsar mest på nischade produkter med begränsade volymer för speciella behov och har på så sätt kunnat etablera starka varumärken.

 

Jan-Ola tackade Bengt för ett gästfritt mottagande och en intressant guidning. Som tack överlämnade han en flaska ”lösningsmedel” och vi instämde med en varm applåd