Stabergs Bergsmansgård 5 sept 2018

 

Lotta berättar om gårdens historia

Lotta Örtendahl tog emot och berättade om Kulturreservatet Stabergs Bergsmansgård, en genuin bergsmansgård som ligger mitt i ett industrilandskap omgiven av slaggvarpar, lämningar av kopparhyttor intill Knivaån och Runn.

Nedersta stocken lär vara från 1500-talet

Gården har anor från 1500-talet. Den ägdes av släkten Nauclér från 1671. Då inleddes en blomstringsperiod som varade till 1820-talet. Mangårdsbyggnaden fick nuvarande utformning och den berömda trädgården anlades. I salen fanns gyllenlädertapeter.

Bordet är dukat i salen.

De togs ner under 1920-talet för att monterades upp i Stjärnsund. Under slutet av 1800-talet började anläggningarna förfalla.  År 1840 anlades en ny herrgårdsbyggnad, Nya Staberg. Den gamla övergavs och ägs nu av Vika-Hosjö Hembygdsförening. Efter övertagandet  på 1950-talet genomfördes en grundlig renovering och gården kunde därefter  hyras ut som bostad. Den sista hyresgästen lämnade nyligen.

Utsikt över trädgården. I bakgrunden Nya Staberg

År 2017 inleddes en omfattande renovering som bekostades av  Hembygdsföreningen, Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Kostnad c:a 3 miljoner kronor. Gården är nu återställd invändigt i ursprungligt skick enligt gamla ritningar och kommer i framtiden att vara öppen för visningar under sommaren och kan hyras ut till fester och konferenser. Myndighetskrav på handikappanpassning, ventilation, VVS, elsäkerhet, brandskydd m.m  har genomförts av skickliga hantverkare utan att ge några avtryck i den känsliga barockmiljön. Nu saknas bara möbler och andra inventarier. De kommer att anskaffas efter hand.

Nya Staberg stod klart 1848. Från början var det en herrgård. Den har senare fungerat som pensionat, hem för trötta husmödrar och epileptikerhem. Under 1970-talet såldes den och är nu privatbostad. Större delen av barockträdgården, som var tämligen förfallen, ingick i köpet. En restaurering påbörjades 1998 enligt en gammal karta från 1758. Ett omfattande arbete som  slutfördes med invigning i september 1999.
Titta gärna på detta bildspel

Interiörbild. Nu återstår att skaffa tidstrogna möbler

Under barocken hade trädgårdar inte bara en estetisk funktion. De användes huvudsakligen för odling av livsmedel och kryddor och denna funktion lever kvar i Staberg. Där finns klonarkiv för gamla trädgårdsväxter från Dalarna till exempel äppelträd och kålrötter.  En genbank för gamla växter bl.a. rosor kommer att upprättas. Allmänhetens intresse är stort och kunskaperna ibland förbluffande.
En dam som fick provsmaka olika lokala kålrötter, bland annat en från Bjursås utbrast: ”Män än’t dän frå Bjusch?” Och hon hade helt rätt!

De goda smörgåsarna försvann nästan innan de blivit fotograferade

Hela anläggningen ingår numera i Världsarvet Falu Gruva och är nu ett kulturreservat.

Under genomgången kunde vi avnjuta läckra smörgåsar som beställts från intilliggande restaurang.

Vi tackade Lotta med en varm applåd och lovade att återkomma många gånger till denna lilla pärla i Världsarvet Falu Gruva!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *