Besök i Rådhuset 8 oktober

Per Grundström vid det vackra golvuret

Intresset för vårt gamla Rådhus och kommunens verksamhet visade sig vara stort bland medlemmarna. På eftermiddagen samlades nämligen drygt 36 personer i den vackra Rådhussalen för att lyssna till kommunens kommunikationschef Emilie von Bothmer och arkitekten Per Grundström från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Emilie inledde med att presentera sig själv och sin roll i den kommunala hierarkin och berättade sedan om de olika metoder och vägar som hon och alla hennes medarbetare använder för att nå ut till medborgarna med korrekt och saklig information. Den viktigaste informationskällan är kommunens hemsida www.falun.se Hon betonade vikten av att hålla den relevant och ständigt aktuell. Här kan du som medborgare hitta eller söka allt som rör kommunens verksamhet. Allt från politikernas beslut i alla olika nämnder, styrelser och fullmäktige till dagis- och tomtkö, planarbete, byggverksamhet, jämställhetsarbete etc etc. Totalt motsvarar hemsidan ca 8000 sidor med information som ständigt förändras och förbättras.

I rådssalen

Ytterligare information sprids via kommuntidningen Vårt Falun som ges ut 4 ggr/år samt via de vanligaste sociala medierna. För nyinflyttade Falubor finns återkommande informationsträffar och bussrundturer. Har man frågor vänder man sig till kommunens kontaktcenter KKC för att få råd eller svar.

Hjälp med politiska utspel av olika slag i massmedia ingår inte i tjänstemannauppdraget, det sköter våra folkvalda politiker helt på egen hand betonade Emilie avslutningsvis.

Den välkände samhällsplaneraren Per Grundström tog, efter frågestund, över och berättade detaljerat om Rådhuset i Falun. Huset har en lång och spännande historia av påbyggnader, ombyggnad och inte minst verksamhetsinnehåll.

Efter stadsprivilegiebrevet 1641 betraktades Falun som en stad, för övrigt den näst största i Sverige. Redan år 1643 började borgerskapet att uppföra ett kronomagasin vid det nya Stora Torget. Huset stod nästan färdigt 1647 men då ändrades planerna och huset byggdes 1649 om till rådhus. Byggnaden i en våning ovanpå den höga sockeln stod klar 1653. På 1670-talet tillfogades en andra våning. I huset inrymdes bl a rådstugu och rättslokal, stadskällare, apotek och ränteri samt under en period även posten. Borgmästaren bodde i huset och här hölls allmän rådstuga då borgarna i staden samlades för att besluta i olika frågor. Rådhuset skadades svårt vid stadsbränderna 1761men återuppbyggdes omgående. I byggnaden har även funnits polis, brandkår och telegraf.

Under åren 1782 – 84 byggdes spruthus och auktionskammare på tomten bakom huset. Rådhuset fick sin nuvarande karaktär i och med återuppbyggandet på 1760- talet. En modernisering skedde på 1960- talet och huset har alltsedan dess inrymt lokaler för stadens ledande politiker och tjänstemän. I början av 2000-talet genomgick Rådhuset ännu en renovering och handikappanpassades. Byggnaden är klassad som byggnadsminne (1985) och betraktas som stadens äldsta stenhus med undantag av kyrkorna.

Efter denna byggnadsinformation vidtog en rundvandring på våningsplanet. Under promenaden berättade Per om de olika konstverk som pryder väggarna i korridorer och arbetsrum. Mycket intressanta är de målade dörröverstycken som finns på flera platser. Dessa är sannolikt utförda av den kände målaren Johan Nils Asplind. Väggarna i stora konferensrummet pryds av verk av både C Larsson och A Zorn men mest av gamla KS- och KF- ordföranden som förevigats i olja.

Som avslutning höll vår programansvarige Erik Uhrbom ett kort och kärnfullt tacktal till Emilie och Per och därefter bröt applåderna ut.