Ny stadsarkitekt i Falun

Stadsarkitekten talar

Falun har fått en ny stadsarkitekt. Pål Anders Stensson tillträdde sin tjänst vid årsskiftet 2018. Nu fick han tillfälle att berätta om sina tidigare meriter och sina nuvarande arbetsuppgifter. Han har verkat på många olika orter i Sverige, till exempel Avesta, Fagersta, Norberg, Karlskoga och Åre. Dessutom har han jobbat utomlands. Han har byggt moskéer i Bosnien, han har varit planchef i Libyen. Där byggdes hönshus i lera och korrugerad plåt. Han har byggt skolor och sjukhus i Georgien. Han har arbetat med världsarvsstäder inom Unesco. Sannerligen en gedigen meritlista!

I Falun har stadsarkitekten ett övergripande ansvar för stadsplaner, bygglov, detaljplaner, översiktsplaner, broar, byggnader, parker med mera. Världsarvet kräver speciella hänsynstaganden. För att öka dess attraktionskraft har man föreslagit en utsiktsplattform vid Stora Stöten, att gruvbäcken skall återställas, att kullersten i stället för asfalt skall läggas på vissa gator, att centralpalatsets fasad skall återställas till Ferdinand Bobergs ursprungliga utformning. Det är för närvarande inte aktuellt att genomföra något av dessa förslag, bland annat av kostnadsskäl. Hänsyn måste också tas till personer med rörelsehinder.

Så kom vi in på aktuella projekt. Det råder som bekant högkonjunktur samtidigt som det är brist på bostäder. Då finns risk att man bygger snabbt och billigt och gör avkall på kvalité. Sådana lösningar blir ofta dåliga. Tidigare ”miljonprogram” är ett varnande exempel.

Rödbrotomten

Nu är det på modet att förtäta städerna. Det blir billigare att bygga högt och stort så att fler får dela på kostnader för infrastruktur, eventuell marksanering med mera. Rödbro-tomten engagerar. Kommunen har presenterat en bild på en tänkt utformning som chockar Faluborna. Pål Anders kunde lugna oss med att bilden endast visar vilket utrymme som är tillgängligt för byggnation (längd x höjd x bredd) och att byggnationen förmodligen kommer att få en  annan utformning. Allmänheten har möjlighet att påverka. Ett exempel är Stora Coop vid gruvan. Byggnaden presenterades som en köplada men blev bra till sist efter alla remissrundor och synpunkter. Om man planerar att bygga bör man ta kontakt med kommunarkitekten i ett tidigt skede för att förvissa sig om att den utformning man har tänkt sig kan godkännas. Rådgivningen är kostnadsfri,även för privatpersoner.

Jan Ola tackar Pål Anders

Slutligen diskuterade vi några aktuella frågor. Falun behöver ett nytt konserthus. Varför inte lägga det på pålar i Tisken? Pål Anders kunde inget lova annat än att ta förslaget till sig. Många hänsyn måste tas när man planerar byggnationer i en stad. Buller, solljus, infrastruktur, social miljö med mera. Om man följer tumregeln att byggnaderna skall ha skönhet, hållbarhet och funktionalitet landar man rätt på lång sikt.

Vi tackade stadsarkitekten med en varm applåd!