Nisserska teatern

Ca20 medlemmar blev vänligt mottagna av Pia Jogér, ordförande i Teaterföreningen. Sedan slussades vi in i själva teaterlokalen där vi bänkade oss.

Pia hälsade välkommen och berättade att nu skulle vi få delta i en repetition av en ny föreställning som beräknas ha premiär i början av februari 2019. Pjäsen heter ”Hemmet” och utspelar sig på någon form av ålderdomshem för ca 50 år sedan.

De åtta skådespelarna presenterade sig och därefter började akt ett som pågick i en knapp timme. Det visade sig vara en rörande historia om hur det är att vara gammal på en institution. I akten ingick även en psalmliknande sång som ensemblen framförde unisont.

Efter aktens slut bjöd Pia in till kaffe, smörgås och mingel i lokalerna. Ingrid Lennertsson passade samtidigt på att kort presentera Sjukhushistoriska Museet som har sina utställningslokaler på samma våningsplan som teatern.

Vi tackade för skådespeleri och information med rungande applåder och vandrade iväg mot kaffedoften och besök på museet.