Det gamla Falun

Örjan i glatt samspråk
Örjan i glatt samspråk

Örjan Hamrin är på banan igen efter en tids konvalescens! Idag presenterade han valda delar av Albin Hedlings bildarkiv. Intresset var stort och officersmässen var mer än fullsatt.

Albin Hedling (1891-1983) var en känd Falu-fotograf som började ta bilder i staden redan från tidigt 1900-tal.

Fotografen Albin Hedling
Fotografen Albin Hedling i bostaden på Elsborg

Han bodde på Elsborg hela livet. Han träffade en flicka men hon tyckte att han umgicks allt för flitigt med några dryckesbröder, så hon lämnade honom. Då ångrade han sig djupt och lovade bot och bättring. Han fick återkomma på villkor att han dels övergav sina polare, dels följde med henne till kyrkan varje söndag. Han höll sina löften och äktenskapet blev lyckligt.

Efter olika jobb fick han anställning som fotograf hos Stora Kopparbergs Bergslag. Han har efterlämnat en enorm bildskatt som innehåller dels riktigt gamla fotografier ända från 1800-talet, dels egna fotografier från cirka 1920 och framåt. Många bilder är välkända och har publicerats i olika sammanhang, till exempel i Axel Östbergs ”Det gamla Falun”. Vissa samlingar har aldrig publicerats. Dokumentation  och katalogisering pågår i ett projekt där bland annat Örjan medverkar.

Så var det dags för bildvisning. Vi fick se ett välkänt fotografi från Falugatan 1862 (möjligen 1853). Då fanns bara en butiksskylt och Kristine Kyrka hade ett provisoriskt trätorn. Gatan verkar besynnerligt folktom. Gamla kameror hade så lång exponeringstid att man måste stå stilla en stund för att fastna på plåten. Alla hus på bilden fanns kvar till 1960-talet.

Kulspelande pojkar
Kulspelande pojkar
Kulspelande man
Kulspelande man

En annan välkänd bild är pojkarna som spelar kula utanför Boströms gård på Konstvaktargatan. Samma motiv från 1976 visar förändringarna. Det kulspelande gossen till vänster med vita mössan har blivit vuxen och det gamla huset är borta. Albin Hedling med kameran finns med på bilden.

Hedlings bilder ger unika möjligheter att förstå Falu stads utveckling. Slående är att alla gårdar hade ett antal ekonomibyggnader av trä, i regel dåligt underhållna. De flesta av dessa träskjul sanerades bort under 1960-talet.

Hedling plåtade inte bara hus. Han intresserade sig också för stadens människor.  Vi fick se bilder av kända faluprofiler som Karamell-Emma, Fläsk-Minna, Kött-Nanna och Gäda på Elsbörj.

Gustav Hedström med fru
Gustav Hedström med fru

En välkänd bild är gruvarbetarparet Gustav Hedström med fru. Gustav (84) gifte sig med sin hushållerska (80). När han avled strax efter fick hon änkepension 5 kr per månad av Bergslaget. Vigselbeviset håller hon i handen och brudbuketten, en grankvist, står i en senapsburk på stolen.

Vi fick också se många intressanta bilder från Falu gruva, Gamla Berget, Ryckepung,  Elsborgshyttorna mm och vi häpnade över vilka enorma mängder slagg som har legat överallt och som har fraktats bort, för att användas som fyllnadsmaterial.

Ströms och Melkerssons blästerhus
Ströms och Melkerssons blästerhus

När Gruvgatan breddades ledde man Gruvbäcken under gatan i en kulvert som mynnar ut i Faluån. Innan dess porlade den fritt förbi Elsborgshyttorna och Ströms och Melkerssons blästerhus som syns på bilden Huset revs 1962. Bilden är från 1921.

Gamla teatern
Gamla teatern

Gamla teatern är borta sedan länge. Eftersom nybyggnation pågår där teatern en gång legat kan det vara på sin plats att visa hur den en gång såg ut. Det mesta av interiören lär finnas bevarat.  Den är dock så skrymmande och ohanterlig att den nog får ligga där den ligger.

Fullsatt!
Fullsatt!

Tiden gick fort och Örjan hade som vanligt mycket att berätta med sina djupa kunskaper och sin humor. Vi tvingades så småningom att sluta trots att mycket förmodligen fanns kvar att säga.

Vi tackade Örjan med flera rungande applåder.