Årsmöte i Nybrokyrkans lokaler

När vi hade samlats och bänkat oss hälsade ordförande Jan-Ola oss välkomna.

Därefter börja mötet.
Föredragningslistan följdes.
Styrelsen förändrades genom att Ann-Charlotte Dahlberg och Eva Flygt lämnade sina uppdrag. För att fylla deras tomrum samt en tidigare vakans, invaldes Lena Andersson, Ulf Engquist och Lars-Erik Boberg
Under övriga frågor kom det fram önskemål om att föreningen skall använda sina muskler och påverka att en renovering av lilla bassängen i Kronbergs park kommer till stånd. Bassängen är nu helt fylld av jord. Och Snöklockan borde kunna få stå upp i sitt forna utseende. Föreningen lovade att se vad som kunde göras.
Vi övergick till räksmörgås och dryck, kaffe och kaka.

0313-1Fyra välkända nummer ur svenska sångarskatten framfördes. ”Dånen liksom åskan bröder” klingade bort mellan väggarna under tiden som dom tågade ut.

 

 

0313-2En liten högtidlig avtackling av Ann-Charlotte och Eva följde.
Dom går vidare mot nya djärva mål och vi kommer att sakna dom.
Vi har haft mycket roligt tillsammans.

 

 

0313-3Under kaffet började lottdragningen. Erik skötte detta viktiga arbete med briljans. Med lite assistens från Ingegerd Vi hade denna afton sju skänkta bokvinster så följaktligen hade vi sju lyckliga vinnare.

 

 

Aftonen led mot sitt slut och vi drog oss hemåt i det kalla vintermörkret.

PS

Protokollet finns här==>Protokoll 2013