Lugnetkyrkan

0321-4Studiebesök i den nya Lugnetkyrkan var föreningens tredje aktivitet våren 2013.

Nyfikenheten var stor vilket även deltagarantalet vittnade om. C:a 75 personer kom för att lyssna till församlingens föreståndare och pastor Magnus Davidsson. Vi fick en fascinerande redogörelse i ord och bild hur kyrkan planerats och växt fram med ett stort inslag av frivilliga krafter från församlingen.

0321-2
Magnus Davidsson

Första spadtaget togs den 4:e september 2011 och invigningen ägde rum den 20 januari 2013. Den gamla Elsborgskyrkan såldes för 6 miljoner och SVT:s lokaler med mark köptes för 8 miljoner. Hela projektet kostnadsberäknades till c:a 30 miljoner, en kalkyl som kom att stämma nästan helt. Insamlingsaktiviteter inom kyrkans ram har resulterat i ett belopp på 12.5 miljoner. Resterande belopp har upplånats.

Kyrkan har för närvarande 4 anställda, några på deltid. Genomsnittligt ligger antalet kyrkobesökare på c:a 300 besökare per vecka. Den genomsnittliga åldern på kyrkobesökarna ligger på 35-36 år. Utöver detta tillkommer 70-80 barn i olika åldrar för vilka olika aktiviteter arrangeras. Planer finns på att nyttja lokalerna parallellt med de kyrkliga aktiviteterna med konferenser och konserter.

Åhörarskara
Åhörarskara

Stor stolthet präglade pastor Magnus Davidssons framställning, inte minst mot bakgrund av den enorma frivilliga insats som gjort det möjligt att förverkliga församlingens mål: en ny kyrka – Lugnetkyrkan.

Som sig bör serverades gott kyrkkaffe med smörgås och kakor till en mycket facil kostnad.

Noterat av Eric Uhrbom