Rottneby Herrgård

0522-02Vi samlades vid Rottneby Herrgård en regnig afton den 22 maj. Deltagarantalet hade begränsats till 40 och många som anmält intresse kunde tyvärr inte beredas plats.
Björn Fahlén informerade om gårdens historia allt ifrån grundandet på medeltiden fram till dags dato.

 

0522-01Rottneby var från början en bergsmansgård, ända från 1500-talet, med hyttdrift i närliggande vattendrag. Fastigheten köptes i slutet av 1700-talet av kemisten och bergsmannen Johan Gottlieb Gahn. Han lät riva den gamla mangårdsbyggnaden och uppförde en ny timrad huvudbyggnad med två våningar och faluröd brädfodring.

I början av 1800-talet gjordes en omfattande renovering i nyklassisk stil av arkitekten Clas Vallman. Alla fönster byttes och fasaden fick vit puts.Gården såldes senare under 1800-talet till sågverksdirektören Skröder, som lät genomföra ett antal omfattande renoveringar.

I slutet av 1800-talet såldes gården till Kopparbergs-Hofors sågverksaktiebolag. Den köptes av familjen Nisser i början av 1900-talet och har ägts av dem ända fram till 1990-talet. Flera renoveringar i nationalromantisk stil har genomförts även under familjen Nissers ägo. Rottneby såldes till Mikael Styrman 1997.

 

0522-03

Från vår utgångspunkt vänder vi blickarna mot herrgården. Det är en imponerande syn. Grusgångarna växer tyvärr igen trots ideella krafter som försöker hålla det något sånär i skick.

 

 

 

Ingång från altanen
Ingång från altanen

Vi fick gå in via bakdörren dit Björn hade nyckel. Det var med en viss möda vi tog oss in. Räcket gungade och var löst, en taggtråd korsade vår väg, ivriga växtsnår slingrade runt våra ben. Men vi kämpade på mot det hägrande målet. Insidan. Här var det mörkt som i en säck.

 

 

0522-09

Ficklampor var påbjudet för att kunna se något över huvud taget. (Det var skivor framför fönstren på 1:a och 2:a våningen). Tyvärr har ju en hel del vandalism förekommit.

Utsikt genom ett trasikg fönster

Utsikt genom ett trasigt fönster 

 

Styrman planerade att renovera fastigheten och utnyttja den som privatbostad. Planerna gick om intet eftersom skogen belades med avverkningsförbud efter köpet, i strid med tidigare löften och renoveringen kunde därför inte finansieras. Han lämnade då gården åt sitt öde. Eftersom den inte underhålls förfaller den.

Dess framtida öde är ovisst. Tvångsinlösen har diskuterats men verkar inte vara aktuellt för närvarande. För att försöka stoppa fortsatt vandalisering har en ideell förening, Rottnebys vänner bildats.

0522-17

 

Vistelsen var inte slut nu. Vi gjorde en rundvandring runt ägorna. Det gick att se hur det en gång hade varit och förhoppningsvis kunna bli i framtiden. Här ett uthus med ett visst renoveringsbehov.

 

Samling för kaffe och diskussion
Samling för kaffe och diskussion

Efter vår vandring genom detta fantastiska hus möter Jan-Ola oss vid huvudingången med härligt kaffe och hemgjorda smörgåsar. Nu kunde vi samlas och tycka till om våra intryck.(Regnet hade upphört)

Björn Fahlén i berättartagen
Björn Fahlén i berättartagen

Man kan ana Rotteby Herrgårds forna glans trots förfallet. Alla som beretts tillfälle att deltaga i visningen kände sig privilegierade att få komma in i den sagolika miljön medan ännu något återstår.

Vi tackade Björn för den utmärkta guidningen och för hans kontakter med Mikael Styrman som välvilligt givit tillstånd till detta unika besök på Rottneby Herrgård.