Årsmöte 2019

Det blev en häftig början på vårt årsmöte. Björkboda Blås, en 14-manna stark blåsorkester, lät sina instrument ljuda under de glittrande kristallkronorna. Pampigt. Det var bara för oss att njuta. Det bjöds på en härlig blandning av jazz, spirituals, klassiskt, mm mm.

Så småningom drog det ihop sig till årsmöte. Jan-Ola Nyström hälsade välkommen och öppnade mötet. Årsberättelsen presenterades och revisionsberättelsen lästes upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Jan-Ola Nyström omvaldes som ordförande fram till nästa årsmöte. Ulf Engquist och Rolf Englund lämnar styrelsen. Ulf Löfwall invaldes som ny ordinarie styrelsemedlem. För övrigt inga förändringar.

Medlemsavgiften förblir oförändrad: 150,- för enskild medlem och 200,- för familj.
Inga övriga frågor hade inkommit varför ordförande avtackade avgående styrelsemedlemmar och hälsade Ulf Löfwall välkommen till föreningen, varefter han  avslutade mötet.


Ulf Löfwall

Ulf Engquist

Rolf Englund och Jan-Ola Nyström

I Medlemskontakt som skickas till alla medlemmar i december varje år, finns en tävling där det gäller att finna var i Falun olika foton är tagna. Vinnarna gratulerades och erhöll fina bokpriser. Ett gratislotteri hör också till traditionerna. Priserna till lotteriet hade skänkts av Arkivcentrum i Dalarna. Fyra fina böcker.
Därefter blev det räkmacka (också det en tradition) med dryck + kaffe och kaka.
Kultur och Miljö är en stor förening i Falun med över 450 medlemmar.  Men vi som så många andra föreningar behöver föryngras.

Hur gör vi för att ro  detta i land?