Studiebesök på Skyttepaviljongen

1010-1
Skyttepaviljongen som den ser ut idag

Väldoft och varm atmosfär mötte oss när vi kom till Skyttepaviljongen. 40 stycken (maxantal men jag tror att alla som ville vara med fick plats) hade mött upp och vi hälsades hjärtligt välkomna av Ola Malm och hans fru.
Ola berättade om både skarpskytterörelsen och skyttepaviljongen

Skarpskytterörelsen startade 1860 och var Sveriges första folkrörelse. Denna rörelse ledde till att det blev mötesfrihet i

Eldsjälen Ola i berättartagen
Eldsjälen Ola i berättartagen

Sverige. Vad annat kunde man vänta när över 300.000 duktiga skarpskyttar med gevär krävde sådan.

Skarpskytterörelsen kom till på frivillig basis då Sveriges försvar var dåligt. Den leddes av högt uppsatta män i landet.
Kungen betalade för gevär och ammunition.
1880 omvandlades skarpskytterörelsen till civila skytteförbund och fanns över hela Sverige.

Här sitter vi inne och myser med  en vacker höstbild utanför fönstren
Här sitter vi inne och myser med
en vacker höstbild utanför fönstren

Här i Falun ville man ha en riktig skyttepaviljong och under åren 1905-06-07 byggdes det aktuella huset.
Det kostade totalt 5.867 kronor och 81 öre.

Skyttepaviljongen har funnits på olika platser genom åren och haft olika ägare.
År 2005 fick Ola se den på regementsområdet och kärlek uppstod. Den var då i ett förfärligt skick, men det gick ändå att se att den var en fantastisk byggnad, ritad och byggd i

Uppmärksamheten är på topp
Uppmärksamheten är på topp
1010-5
Elledningarna är bara ”skådebröd” som Ola
satt dit som tidstypisk kuriosa

nationalromantisk stil.

Skyttepaviljongen ägdes då av Dala Skyttegille. Man kom så småningom fram till ett accepterat pris. Sedan började ett jättearbete för Ola med att flytta hela härligheten och att finansiera projektet.

Han har själv lagt ner otroligt mycket arbete, c;a 8000 timmar. Till exempel kan nämnas att han kittat om 480 glasrutor.
Viss sponsring har han också fått från företag som applåderat och velat stötta hans fantastiska insats och hans iver för att bevara huset till eftervärlden. Det har helt klart ett historiskt värde.

Möblemang och armaturer är dels gåvor, dels loppisfynd.

Så äntligen till Lucia 2009 kunde man öppna huset för gäster. Man driver nu en caféverksamhet och anordnar gärna privata tillställningar som bröllop, jubileumsfester etc. Då kan menyn anpassas till kundens önskemål.

Byggnaden ligger på kommunens mark. Att köpa loss tomten har inte varit möjligt. Arrendeavtalet löper på 10 år och går ut 2017. Ola har ännu inte fått besked om det kommer att förlängas. Inte heller har kommunen lämnat besked om caféet får ha öppet under skid-VM 2015. Byggnaden ligger inom ett område som är avspärrat under VM. Avsaknad av besked från kommunen och VM-kansliet gör verksamheten svårplanerad.

Vi hoppas på ett positivt besked för Ola.

I framtiden har Ola planer på att anlägga en kägelbana i anknytning till skyttepaviljongen.
Denne man har ju visat sig vara idérik och handlingskraftig, så nog tror vi att det blir av.

Vår ordförande Jan-Ola tackade för en intressant genomgång