Betr vanskötsel i Gruvrondellen och gula bågarna i Scandiarondellen som inte lyser längre.

Efter påtalan från oss kom svaret via mail från kommunen 3 april 2013.

”Den sedan länge planerade förändringen vad gäller Gruvrondellen kommer inte att genomföras i år heller enl Trafik- och fritidsnämndens budgetbeslut.
Vad gäller belysningen i Scandiarondellen så har den ett allvarligt elfel som försvårar åtgärd för fortsatt funktion. Tråkigt men vi fortsätter att kolla vidare i frågan med förhoppningen att det kommer att lösas.”

Vi har numera noterat att man har börjar klippa gräset i Gruvrondellen, tack och lov