Röda salubodar på Stora Torget

2011 väcktes idén om salubodar på Stora Torget. Torget är ju för det mesta en stor och öde plats. Detta är en uppfattning som delas av många kommuninnevånare. Och för att få lite liv i ett allt mer utarmat centrum kom idén med permanenta bodar upp. Dessa skulle kunna hyras för en billig penning under t.ex fredagar och lördagar av föreningar, skolklasser, hantverkare mm. mm.

Den 10 april 2011 skickade vi denna skrivelse till Falu kommun.


Många kontakter togs under 2012 i ärendet men inga besked kunde lämnas från kommunens sida. Detta var ju något helt nytt.

Ytterligare påtryckningar under 2013 resulterade i denna skrivelse


Den 13 juni kom så kommunens slutliga besked.


Vi tycker fortfarande att idén är god och hoppas att kommunen i framtiden skall kunna anamma vår idé